« 1Sam 1:28 1 Księga Samuela 2:1 1Sam 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(1) Wiesieliło sie sierce moje w Gospodnie i powyszon jest rog moj w Bodze[m] mojem. (2) Rozszyrzyła są sie usta moja na nieprzyjaciele moje, bo radowała jeśm się we zbawieniu twojem.
2.PS.PUŁAWSKI(1) Wiesieliło sie serce moje w Bodze i powyszon jest rog moj w Bodze moim. (2) Rozszyrzyła sie usta moja na nieprzyjaciele moje, bo radowała jeśm sie we zbawieniu twoim.
3.WUJEK.1923Rozradowało się serce moje w Panu, i podniósł się róg mój w Bogu moim: rozszerzyły się usta moje nad nieprzyjacioły mymi; bom się uweseliła w zbawieniu twojem.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się modliła Anna, i rzekła: Rozweseliło się serce moje w Panu, wywyższon jest róg mój w Panu, rozszerzyły się usta moje przeciw nieprzyjaciołom moim; albowiemem się rozradowała w zbawieniu twojem.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Anna modliła się i powiedziała: Moje serce raduje się w PANU, mój róg jest wywyższony w PANU. Moje usta szeroko otworzyły się przeciwko moim wrogom, gdyż raduję się z twego zbawienia.
6.CYLKOWPoczem modliła się Hanna i rzekła: Raduje się serce moje w Wiekuistym, wywyższył się róg mój przez Wiekuistego; rozwarły się usta moje przeciw wrogom moim, bo się cieszę pomocą Twoją!
7.KRUSZYŃSKIAnna modliła się i mówiła: Rozweseliło się serce moje w Bogu, róg mój przez Boga się wywyższył, rozwarły się usta moje przeciw wrogom moim, bo cieszę się ze zbawienia twego.
8.TYSIĄCL.WYD5Anna modliła się, mówiąc: Raduje się me serce w Panu, podnoszę czoło dzięki Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
9.BRYTYJKAI modliła się Anna i rzekła:Weseli się serce moje w Panu, Wywyższony jest róg mój w Panu, Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, Gdyż raduję się ze zbawienia twego.
10.POZNAŃSKAA Anna modląc się mówiła: Raduje się serce me w Jahwe, moc moja wzmaga się dzięki Jahwe; szeroko rozwarły się usta me na wrogów moich, gdyż cieszę się Twoją pomocą.
11.WARSZ.PRASKAAnna zaś modliła się tymi słowami: Moje serce raduje się w Jahwe, zostałam wywyższona przez Jahwe; moje usta otwarły się przeciw mym wrogom, gdyż cieszę się Twoją pomocą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Hanna modliła się i powiedziała: Moje serce raduje się w WIEKUISTYM; przez WIEKUISTEGO wywyższył się mój róg; otworzyły się moje usta przeciwko moim wrogom, gdyż się cieszę Twoją pomocą!
13.EIB.BIBLIA.2016.LITAnna zaś modliła się tymi słowy: Moje serce weseli się w PANU, On przywrócił mi godność! Uśmiecham się szeroko wobec wrogów! Bo cieszę się z Twego zbawienia.