« 1Sam 2:10 1 Księga Samuela 2:11 1Sam 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odszedł Elkana do Ramatha, do domu swego: a dziecię było sługą przed oczyma Pana, przed obliczem Heli kapłana.
2.GDAŃSKA.1881A tak odszedł Elkana do Ramaty do domu swego, a dziecię służyło Panu przed Heli kapłanem.
3.GDAŃSKA.2017Potem Elkana wrócił do Rama, do swego domu, a dziecko służyło PANU przy kapłanie Helim.
4.CYLKOWI tak wrócił Elkana do Ramy, do domu swego. Chłopiec zaś sprawował służbę Wiekuistego w obliczu Elego, kapłana.
5.KRUSZYŃSKII odszedł Elkama do Rama, do domu swego, a chłopczyk pozostał na posłudze u Boga, przy Helim kapłanie.
6.TYSIĄCL.WYD5Elkana udał się do Rama - do swego domu. Chłopiec pozostał, by służyć Panu przy kapłanie Helim.
7.BRYTYJKAElkana wrócił do Ramy, do swego domu, a chłopiec służył Panu przy kapłanie Helim.
8.POZNAŃSKAPowrócił potem Elkana do Rama, do swego domu, a chłopiec sprawował służbę dla Jahwe pod kierunkiem kapłana Helego.
9.WARSZ.PRASKAElkana wrócił do swojego domu w Rama, a dziecko zostało [przeznaczone] na służbę dla Jahwe i [pozostawało] pod opieką kapłana Helego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Elkana wrócił do Ramath, do swego domu. Zaś chłopiec sprawował służbę WIEKUISTEGO, w obliczu Elego, kapłana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Elkana wrócił do swojego domu w Ramie, a chłopiec służył PANU przy kapłanie Helim.