« 1Sam 2:21 1 Księga Samuela 2:22 1Sam 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale Heli był bardzo stary i słyszał wszystko, co czynili synowie jego wszystkiemu Izraelowi, i jako sypiali z niewiastami, które strzegły u drzwi przybytku.
2.GDAŃSKA.1881Ale Heli zstarzał się był bardzo, i słyszał wszystko, co czynili synowie jego całemu Izraelowi, i jako sypiali z niewiastami, które się schadzały przede drzwi namiotu zgromadzenia.
3.GDAŃSKA.2017Heli zaś bardzo się zestarzał i usłyszał o wszystkim, co jego synowie czynili wobec całego Izraela, oraz o tym, że obcowali z kobietami, które się zbierały przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia.
4.CYLKOWAle Eli zestarzał się był bardzo i słyszał o wszystkiem, co czynili synowie jego całemu Izraelowi, i że obcowali z kobietami, które się schadzały przy wejściu do przybytku zboru.
5.KRUSZYŃSKIA Heli, będąc bardzo starym, dowiedział się o wszystkim, jak postępowali jego synowie wobec całego Izraela i że spali z kobietami usługującymi przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia.
6.TYSIĄCL.WYD5Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do Namiotu Spotkania.
7.BRYTYJKAA gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do Namiotu Zgromadzenia,
8.POZNAŃSKAHeli zestarzał się bardzo. Gdy dowiedział się wszystkiego o tym, jak poczynają sobie jego synowie wobec Izraela, że ponadto obcowali z niewiastami sprawującymi służbę przy wejściu do Namiotu Jedności,
9.WARSZ.PRASKAKiedy Heli się już zestarzał, doniesiono mu, jak jego synowie postępują ze wszystkimi Izraelitami i jak cudzołożą z kobietami pełniącymi służbę przy wejściu do Namiotu Spotkania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Eli bardzo się zestarzał. Także słyszał o wszystkim, co jego synowie robili całemu Israelowi, i że obcowali z kobietami, które się schodziły przy wejściu do Przybytku Zboru.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHeli w tym czasie bardzo się zestarzał. Dotarło przy tym do niego, co jego synowie wyczyniali w Izraelu. Wiedział też o tym, że sypiali oni z kobietami, które według ustalonego porządku służyły u wejścia do namiotu spotkania.