« 1Sam 2:35 1 Księga Samuela 2:36 1Sam 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przyjdzie do tego, że, ktokolwiek pozostanie w domu twym, przyjdzie, aby się zań modlono, a żeby ofiarował pieniądz śrebrny i bochenek chleba, i rzekł: Przypuść mię, proszę, do jednéj części kapłańskiéj, abych jadł sztukę chleba.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się, ktokolwiek pozostanie z domu twego, przyjdzie, aby mu się ukłonił za pieniądz srebrny i za sztukę chleba, mówiąc: Przypuść mię proszę do jednej cząstki kapłańskiej, aby jadł sztuczkę chleba.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się tak, że ktokolwiek pozostanie w twoim domu, ten przyjdzie i pokłoni mu się za srebrną monetę i za kawałek chleba, mówiąc: Dopuść mnie, proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, abym mógł jeść kawałek chleba.
4.CYLKOWI będzie, że ktoby pozostał z domu twojego, przyjdzie, aby ukorzyć się przed nim dla monety srebrnej albo kołacza chleba, mówiąc: zalicz że mnie do jednego z urzędów kapłańskich, abym miał kawałek chleba spożyć.
5.KRUSZYŃSKIA będzie, że ktokolwiek pozostanie z twego domu, aby mu się pokłonić dla monety srebrnej i dla bochenka chleba, mówiąc: Zalicz mnie, proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, abym miał spożyć kromkę chleba".
6.TYSIĄCL.WYD5Kto jeszcze zostanie w domu twoim, ten przyjdzie i upokorzy się przed nim, aby mieć srebrną monetę lub bochenek chleba. Będzie wołał: Powierz mi, proszę, jakąś czynność kapłańską, abym mógł zjeść kęs chleba.
7.BRYTYJKAKażdy, kto z twojego domu się zachowa, przyjdzie mu się pokłonić, aby wyprosić pieniądze lub bochenek chleba, mówiąc: Przydziel mnie, proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, abym miał kawałek chleba.
8.POZNAŃSKAI stanie się, że ktokolwiek pozostanie z domu twego, przyjdzie mu się kłamać, by otrzymać pieniądz i bochenek chleba, i będzie mówił: Dopuść mnie, proszę, do jednego z zajęć kapłańskich, bym miał kawałek chleba do zjedzenia".
9.WARSZ.PRASKAI ktokolwiek ocaleje z twego domu, przyjdzie, żeby mu się pokłonić i otrzymać za to sztukę srebra albo kawałek chleba. I będzie przy tym prosił: Powierz mi jakąś posługę kapłańską, abym mógł zapracować na kawałek chleba.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie, że kto pozostanie z twojego domu – przyjdzie, by się przed nim ukorzyć z powodu obola, albo kołacza chleba, mówiąc: Zalicz mnie do jednego z kapłańskich urzędów, bym miał do spożycia kawałek chleba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDojdzie też do tego, że każdy, kto pozostanie z twojego rodu, przyjdzie mu się pokłonić dla odrobiny srebra i bochenka chleba, będzie też prosił: Przyłącz mnie do jednego z urzędów kapłańskich, bym mógł się posilić choćby kromką chleba.