« 1Sam 2:7 1 Księga Samuela 2:8 1Sam 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(11) krzeszę z prochu ubogiego a z gnoja powyszaję nędz❬n❭ego, (12) aby siedział se książęty a stolec sławy trzymał. (13) Bo gospodnowy są ścieżeje ziemie i postawił na nie świat.
2.PS.PUŁAWSKI(11) krzesząc z prochu stradnego a z gnoja powyszszając ubogiego, (12) aby siedział z książęty a stolec sławy trzymał. (13) Bo boże są ścieżeje ziemie a postawił na nie świat.
3.WUJEK.1923Wzbudza z prochu nędznego, a z gnoju podnosi ubogiego, aby siedział z książęty, a stolicę chwały trzymał; albowiem Pańskie są zawiasy ziemie, i na nich świat założył.
4.GDAŃSKA.1881Wzbudza z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, aby je posadził z książęty, a dał im stolicę chwalebną osiadać; albowiem Pańskie są grunty ziemi, a na nich założył świat.
5.GDAŃSKA.2017Podnosi z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, by posadzić ich z książętami i pozwolić im odziedziczyć tron chwały. Do PANA bowiem należą filary ziemi, na nich osadził świat.
6.CYLKOWPodnosi z prochu biednego, ze śmiecia dźwiga ubogiego, by go posadzić obok możnych, a stolicę chwały im udziela. Albowiem Wiekuistego są posady ziemi, na których świat założył.
7.KRUSZYŃSKIZ pyłu podnosi ubogiego, ze śmiecia dźwiga biednego, aby z wielmożami posadzić i stolicy chwały udzielić. Albowiem Boga są postawy ziemi, na których świat założył.
8.TYSIĄCL.WYD5Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by ich posadzić wśród możnych, by dać im tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył.
9.BRYTYJKAWywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.
10.POZNAŃSKApodnosi z prochu słabego, z błota dźwiga nędzarza, by posadzić [go] między książętami, i obdarzyć go tronem chwały. Do Jahwe bowiem [należą] uciśnieni ziemi, i na nich osadził On świat.
11.WARSZ.PRASKAOn podnosi ubogiego z prochu, z gnoju dźwiga biednego i obok książąt mu siąść każe, dając mu tron chwały. Jahwe bowiem podtrzymuje kolumny ziemi i na nich umieszcza świat cały.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podnosi biednego z prochu, ubogiego dźwiga ze śmieci, by go posadzić obok możnych i udziela im tronu chwały. Bowiem WIEKUISTEGO są posady ziemi, na których założył świat.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPodnosi biedaka z prochu, nędzarza - z kupy śmieci, sadza ich wśród dostojnych, przyznaje trony i zaszczyty. Bo do PANA należą słupy ziemi, On na nich rozmieszcza jej okręgi.