« Jer 8:22 Księga Jeremiasza 9:1 Jer 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto da głowie mojéj wodę, a oczom moim źródło łez? i będę płakał we dnie i w nocy pobitych córki ludu mego.
2.GDAŃSKA.1881Kto mi to da, aby głowa moja wodą była, a oczy moje źródłem łez, abym we dnie i w nocy płakał pomordowanych córki ludu mego!
3.GDAŃSKA.2017Oby moja głowa była wodą, a moje oczy źródłem łez, abym dniem i nocą opłakiwał pomordowanych córki mego ludu!
4.CYLKOW(8:23) O, gdyby też była głowa moja strumieniem, a oko moje źródłem łez, abym płakał dniem i nocą nad poległymi córki ludu mojego!
5.KRUSZYŃSKI(8:23) Kto udzieli głowie mej wody, a oczom moim źródła łez, abym opłakiwał dniem i nocą zmarłych córki ludu mego?
6.TYSIĄCL.WYD1Oby ma głowa zmieniła się w wodę, a oczy moje w źródło łez, abym mógł płakać we dnie i w nocy pobitych Córy mojego ludu!
7.TYSIĄCL.WYD5Któż uczyni moją głowę źródłem wody, a oczy moje fontanną łez, bym mógł dniem i nocą opłakiwać zabitych Córy mojego ludu?
8.BRYTYJKA(8:23) Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez, abym dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu!
9.POZNAŃSKA(8:23) Kto da głowie mojej wody i źródło łez moim oczom, abym opłakiwał we dnie i w nocy poległych Córy ludu mojego!
10.WARSZ.PRASKAKtóż głowę mi zmieni w zwykłe źródło wody, a oczy w ogromne, pełne łez zbiorniki; abym we dnie i w nocy opłakiwał wszystkich zabitych Córy mego ludu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:23) O, gdyby ma głowa była i strumieniem, a moje oko źródłem łez, bym dniem i nocą płakał nad poległymi córki mojego ludu!
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(8:23) Ach, gdyby tak moja głowa była morzem, a oczy źródłem łez, opłakiwałbym dniem i nocą pobitych córki mego ludu!