« Jer 9:21 Księga Jeremiasza 9:22 Jer 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mów: To mówi Pan: I polęże trup człowieczy jako gnój po polu, i jako siano za żnącym, a niemasz, ktoby zbierał.
2.GDAŃSKA.1881(Mów i to: Tak mówi Pan:) I padły trupy ludzkie jako gnój po polu, a jako snopy za żeńcami, a niemasz ktoby pochował.
3.GDAŃSKA.2017Mów: Tak mówi PAN: Nawet trupy ludzkie padną jak gnój na polu i jak snopy za żniwiarzem, a nikt ich nie zbierze.
4.CYLKOW(9:21) Oświadcz: tak rzecze Wiekuisty: legną trupy ludzkie jako mierzwa na polu, i jako snopy za żeńcem, których nikt nie zbiera.
5.KRUSZYŃSKI(9:21) Mów: Tak... rzecze Bóg: Trup człowieka padnie, jako dym na obszarze pola, jako snop poza żniwiarzem, i niemasz, ktoby go podniósł.
6.TYSIĄCL.WYD1«Mów: Tak brzmi wyrocznia Jahwe. Zwaliły się ludzkie trupy jak gdyby nawóz na polu, jak pokos za żniwiarzami, i nie ma, kto by pozbierał».
7.TYSIĄCL.WYD5Trupy ludzkie leżą jak nawóz na polu, jak snopy za żniwiarzem, których nikt nie zbiera.
8.BRYTYJKA(9:21) Mów: Tak rzecze Pan: Trupy ludzkie leżą jak nawóz na polu i jak za żniwiarzem snopy, których nikt nie zbiera.
9.POZNAŃSKA(9:21) Zapowiadaj: Taki wyrok Jahwe: - Legną trupy ludzkie jak nawóz na powierzchni roli i jak pokos za żniwiarzem, a nie będzie nikogo, kto by [je] zbierał!
10.WARSZ.PRASKALeżą porozrzucane wszędzie ludzkie trupy jak nawóz na szczerym polu albo jak za żniwiarzem snopy, których nikt nie [ma siły] zbierać.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:21) Oświadcz: Tak mówi WIEKUISTY: Ludzkie trupy padną jak gnój na polu; jak snopy za żeńcem, których nikt nie zbiera.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:21) Mów: Tak oświadcza PAN: Trupy ludzkie leżeć będą jak nawóz na polach, jak snopy za żniwiarzem, nie będzie nikogo, kto by je pochował.