« Jer 9:25 Księga Jeremiasza 9:26 Jer 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Egipt i Judę i Edom i syny Ammonowe i Moaba i wszystkie, którzy są podstrzyżeni na długi włos, mieszkający na puszczy; bo wszystkie narody mają odrzezek, i wszystek dom Izraelów nieobrzezani są sercem.
2.GDAŃSKA.1881Egipczanów, i Judę, i Edomczyków, i Amonitczyków, i Moabczyków, i wszystkich, którzy w ostatnim kącie mieszkają na puszczy; bo te wszystkie narody nieobrzezane są, a wszystek dom Izraelski jest nieobrzezany sercem.
3.GDAŃSKA.2017Egipt, Judę, Edom, Ammonitów, Moabitów i wszystkich, którzy są w najdalszych zakątkach i mieszkają na pustyni. Wszystkie te narody bowiem nieobrzezane, a cały dom Izraela ma nieobrzezane serce.
4.CYLKOW(9:25) Micraim i Judę, Edom i synów Ammonu, Moab i wszystkich z obciętymi bokobrodami, zamieszkałych na puszczy; bo wszystkie narody nieobrzezane są, a cały dom Israela jest wybujały sercem.
5.KRUSZYŃSKI(9:25) Egipt i Judeę i Edom, synów Ammona i Moabu, i wszystkich, co obcinają loki, co mieszkają na pustyni, albowiem wszystkie narody są nieobrzezane, i każdy dom Izraela jest nieobrzezanego serca.
6.TYSIĄCL.WYD1Egipt, Judę, Edom, Ammonitów i Moab, i wszystkich z postrzyżonym czubem, mieszkających w pustyni. Bo wszystkie narody są nieobrzezane, a cały dom Izraela jest nieobrzezanego serca».
7.TYSIĄCL.WYD5na Egipt, Judę i Edom, Ammonitów, Moab i na wszystkich, którzy podcinają włosy i mieszkają na pustyni. Albowiem wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom Izraela jest nieobrzezanego serca.
8.BRYTYJKA(9:25) Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z obciętymi włosami, którzy mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieobrzezanego serca.
9.POZNAŃSKA(9:25) Egipt i Judę, Edom i synów Ammona, Moab i wszystkich z przystrzyżonymi włosami na skroniach, mieszkańców pustyni. Albowiem te wszystkie obce narody, jak i cały Dom Izraela, mają nie obrzezane serca.
10.WARSZ.PRASKAw Egipcie, w Judzie, w Edomie, a także Ammonitów, Moabitów i wszystkich, którzy strzygą włosy, a mieszkają na pustyni. Wszystkie te narody bowiem – a więc wszyscy synowie Izraela – mają serca nieobrzezane!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:25) Micraim i Judę, Edom i synów Ammonu, Moab i wszystkich, co mieszkają w pociętych na kawałki stronach puszczy; bo wszystkie narody są nieobrzezane, i cały dom Israela jest nieobrzezanego serca.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:25) Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z najdalszych zakątków, mieszkających na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom Izraela jest ludem nieobrzezanego serca.