« 1Krn 17:1 1 Księga Kronik 17:2 1Krn 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Natan ku Dawidowi: „Wszytko, cso jest na twem siercu, uczyń, bo jest z tobą Bog”.
2.WUJEK.1923I rzekł Nathan do Dawida: Uczyń wszystko, co jest w sercu twojem; albowiem Bóg jest z tobą.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Natan do Dawida: Cokolwiek jest w sercu twem, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą.
4.GDAŃSKA.2017Natan powiedział do Dawida: Uczyń wszystko, co jest w twoim sercu, gdyż Bóg jest z tobą.
5.KRUSZYŃSKITedy rzekł Natan do Dawida: "Uczyń wszystko, co masz na sercu swoim, albowiem Bóg jest z tobą".
6.TYSIĄCL.WYD5Natan powiedział do Dawida: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą.
7.BRYTYJKAWtedy odpowiedział Natan Dawidowi: Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą.
8.POZNAŃSKAI odrzekł Natan Dawidowi: - Uczyń, cokolwiek zamierzasz, albowiem Bóg jest z tobą.
9.WARSZ.PRASKAOdpowiedział wtedy Natan Dawidowi: Czyń, co nakazuje ci twoje serce, gdyż Bóg jest z tobą.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Natan powiedział do Dawida: Cokolwiek jest w twoim sercu uczyń, gdyż Bóg jest z tobą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNatan odpowiedział: Czyń zatem wszystko, co ci leży na sercu, ponieważ Bóg jest z tobą.