« 1Krn 17:20 1 Księga Kronik 17:21 1Krn 17:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtory jest jiny jako lud twoj Israhel narod jiny na ziemi, k niemu szedł Bog, aby wyzwolił a uczynił sobie lud a w swej wielikości a w grozach wyrzucił narody przed jich oczyma, jeżeś z Ejipta wyzwol❬ił❭?
2.WUJEK.1923Bo któryż inny jest, jako lud twój Izraelski, naród jeden na ziemi, do którego chodził Bóg, aby wybawił i uczynił sobie ludem, i wielkością swoją i strachami wyrzucił narody przed obliczem jego, który był z Egiptu wyzwolił?
3.GDAŃSKA.1881I któż jest jako lud twój, jako Izrael, naród jedyny na ziemi, dla któregoby Bóg szedł, aby go sobie odkupił za lud, a uczynił sobie imię, czyniąc wielkie rzeczy i straszne, wyganiając pogany przed twarzą ludu twego, któryś wykupił z Egiptu?
4.GDAŃSKA.2017I czy jest taki naród na ziemi, jak twój lud Izrael, dla którego Bóg wyruszył, aby go sobie wykupić jako swój lud, a przez to uczynić swoje imię wielkim i straszliwym, wypędzając narody przed swoim ludem, który wykupiłeś z Egiptu?
5.KRUSZYŃSKICzyż jest jaki inny naród na ziemi, jako lud Twój izraelski, do któregoby przyszedł Bóg, aby go wybawić, jako lud swój, aby uczynić sobie imię przez rzeczy wielkie i cuda, wypędzając narody przed ludem swoim, któregoś wykupił z Egiptu?
6.TYSIĄCL.WYD5I kto jest jak lud Twój, Izrael? Czyż jest choćby jeden naród na ziemi, do którego poszedłby Bóg, aby wybawić go jako lud swój, aby zapewnić mu sławę wielkich i straszliwych dzieł, wypędzając narody przed ludem swoim, który wykupiłeś z Egiptu?
7.BRYTYJKAKtóryż inny naród na ziemi jest jak lud twój izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić się sławnym przez wielkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu?
8.POZNAŃSKAI któż jest jako lud Twój izraelski, naród jedyny na ziemi, do którego przyszedł Bóg, aby go wykupić jako lud swój i pozyskać sławę przez sprawy wielkie i lęk wzbudzające, wypędzając narody przed Twoim ludem, który wyzwoliłeś z Egiptu?
9.WARSZ.PRASKAGdzież jest bowiem na ziemi jakiś inny naród taki jak Twój lud izraelski? Ty sam, Boże, przyszedłeś, aby go uwolnić, uczynić sobie zeń lud własny i wsławić swoje imię dziełami wielkimi i niezwykłymi, gdy usuwałeś inne narody z drogi, którą miał kroczyć Twój lud – lud, który Ty sam wyprowadziłeś z Egiptu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I kto jest jak Twój naród Israel; jedyny lud na ziemi, dla którego Bóg przyszedł, aby go odkupić za Swój lud oraz uczynić sobie sławę wielkimi i strasznymi rzeczami, wyganiając pogan przed obliczem Swojego ludu, który wykupił z Micraim?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo który lud jest jak Twój lud, jak Izrael? On jest tym jedynym narodem na ziemi, po który wybrał się Bóg, aby go sobie wykupić na własność. Przed nim, wykupionym spośród narodów, z Egiptu, usunął On inne narody, by wsławić się i przejąć wszystkich grozą!