« 1Krn 17:22 1 Księga Kronik 17:23 1Krn 17:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto już, Panie, rzecz, jążeś mowił słudze twemu i domu jego, śćwirdzi na wieki a uczyń, jakoś mowił.
2.WUJEK.1923Teraz tedy, Panie, mowa, którąś powiedział słudze twemu i o domie jego, niech będzie utwierdzona na wieki, a uczyń, jakoś rzekł.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, o Panie! słowo, któreś powiedział o słudze twoim, i o domu jego, niech będzie stwierdzone aż na wieki, a uczyń, jakoś powiedział.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc, PANIE, niech słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, będzie utwierdzone na wieki i uczyń, jak powiedziałeś.
5.KRUSZYŃSKIA teraz Panie, słowo, któreś wyrzekł o słudze Twoim i o domu jego, niechaj trwa na wieki i niechaj się stanie, jako żeś powiedział!
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc, o Panie, niech trwa na wieki słowo, które wyrzekłeś o słudze swoim i o domu jego, i uczyń, jak powiedziałeś,
7.BRYTYJKAWięc teraz, Panie, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o twoim słudze i o jego domu, uczyń, jak powiedziałeś.
8.POZNAŃSKAA teraz, o Jahwe, słowo, któreś wyrzekł o słudze Twoim i o domu jego, będzie utwierdzone na wieki; zechciej wypełnić to, coś przyobiecał.
9.WARSZ.PRASKANiech więc teraz, o Jahwe, nigdy nie przeminie to, co powiedziałeś o swoim słudze i o całym jego domu. Zechciej tedy uczynić wszystko tak, jak powiedziałeś.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego teraz, WIEKUISTY, niech na zawsze będzie utwierdzone słowo, które powiedziałeś o Twoim słudze oraz o jego domu; uczyń, jak powiedziałeś.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc, PANIE, uwiarygodnij na wieki to Słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego rodzie - uczyń, jak obiecałeś.