« 1Krn 17:24 1 Księga Kronik 17:25 1Krn 17:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo ty, Panie Boże moj, zjawiłeś w ucho słudze twemu, aby mu udziałał dom, a przeto nalazł sługa twoj doufanie, aby się modlił przed tobą.
2.WUJEK.1923Ty bowiem, Panie, Boże mój, odkryłeś ucho sługi twego, żebyś mu dom zbudował: i przetóż nalazł sługa twój ufanie, żeby się modlił przed tobą.
3.GDAŃSKA.1881Albowiemeś ty, Boże mój! objawił słudze twemu, iż mu zbudujesz dom; przetoż znalazł sługa twój u siebie, aby się modlił przed tobą.
4.GDAŃSKA.2017Ty bowiem, mój Boże, objawiłeś swemu słudze, że zbudujesz mu dom. Dlatego twój sługa ośmielił się modlić przed tobą.
5.KRUSZYŃSKITyś bowiem, Boże mój, objawił wobec sługi swego, że zbudujesz mu dom, dlatego sługa Twój ośmielił się prosić przed obliczem Twoim.
6.TYSIĄCL.WYD5Ty bowiem, Boże mój, objawiłeś swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa Twój tak ośmiela się zanosić modły przed Twoim obliczem.
7.BRYTYJKAGdyż Ty, Boże mój, objawiłeś twemu słudze, że zbudujesz mu dom, dlatego sługa twój zdobył się na odwagę, aby tak modlić się przed tobą.
8.POZNAŃSKABoś Ty sam, Boże mój, objawił słudze Twemu, że zbudujesz mu dom; przeto ośmielił się sługa Twój modlić przed obliczem Twoim.
9.WARSZ.PRASKASam przecież, o Boże mój, powiedziałeś słudze Twojemu, że zamierzasz mu dom zbudować. Dlatego też sługa Twój odważył się zanosić te modły do Ciebie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Ty, mój Boże, objawiłeś w uszy Twojemu słudze, że mu zbudujesz dom; dlatego Twój sługa odkrył, że trzeba się modlić przed Tobą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż Ty, Boże, objawiłeś swojemu słudze, że zadbasz o jego ród, dlatego twój sługa nabrał odwagi, aby skierować do Ciebie tę modlitwę.