« 1Krn 17:6 1 Księga Kronik 17:7 1Krn 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przeto ninie tak będziesz mowić ku słudze memu Dawidowi: To mowi Pan zastępow: Jam cię wziął, gdyś na pastwie za stadem chodził, aby był wodzem luda mego israhelskiego.
2.WUJEK.1923Teraz tedy tak mówić będziesz do sługi mego Dawida: To mówi Pan zastępów: Jam ciebie wziął, gdyś po pastwiskach za trzodą chodził, abyś był wodzem ludu mego Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz tak powiesz słudze memu Dawidowi: Tak mówi Pan zastępów: Jam ciebie wziął z owczarni, gdyś chodził za trzodą, abyś był wodzem nad ludem moim Izraelskim;
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc tak powiesz mojemu słudze Dawidowi: Tak mówi PAN zastępów: Ja wziąłem ciebie z owczarni od chodzenia za trzodą, abyś był dowódcą nad moim ludem Izraelem.
5.KRUSZYŃSKIA teraz tak przemówisz do sługi mego Dawida: Tak rzecze Bóg zastępów: Jam cię wziął z pastwiska za owcami, abyś był księciem nad ludem moim izraelskim;
6.TYSIĄCL.WYD5A teraz przemówisz do mojego sługi, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim.
7.BRYTYJKATeraz tedy tak powiedz słudze memu, Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem,
8.POZNAŃSKAA teraz tak powiesz słudze memu Dawidowi: Tak mówi Jahwe Zastępów: Ja ciebie wziąłem z pastwiska od owiec, abyś był wodzem nad ludem moim izraelskim.
9.WARSZ.PRASKAPowiesz więc dziś tak mojemu słudze Dawidowi: Oto, co mówi Jahwe Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród trzody owiec, abyś był władcą ludu mojego izraelskiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz tak powiesz Mojemu słudze Dawidowi: Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Ja ciebie wziąłem z owczarni, kiedy chodziłeś za trzodą, abyś był wodzem nad Moim israelskim ludem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc powiedz mojemu słudze, Dawidowi: Tak mówi PAN Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska, od owiec, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem.