« Mat 16:16 Ewangelia Mateusza 16:17 Mat 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedając lepak Jezus rzekł mu: Błogi jesteś Symonie Bariona, ponieważ ciało i krew nie odkryła tobie, ale ociec mój który w niebiesiech.
2.WUJEK.1923A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Błogosławionyś jest, Symonie, Barjona; bo ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus, rzekł mu: Szczęśliwy jesteś Symonie Baryona! iż ciało i krew nie objawiło tobie, ale Ociec mój, który jest na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławionyś jest Symonie Barjona: Bo ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech.
7.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana; gdyż ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec mój, który jest w niebiesiech.
8.GRZYM1936A Jezus mu na to: Błogosławionyś, Szymonie synu Jony, bo nie ciało ani krew objawiła tobie, ale Ojciec mój niebieski.
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławionyś, Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebiesiech.
10.TYSIĄCL.WYD5Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
11.BRYTYJKAA Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
12.POZNAŃSKAA Jezus mu odrzekł: - Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, dlatego że nie człowiek ci to objawił, ale mój Ojciec, który jest w niebie.
13.WARSZ.PRASKAA Jezus oświadczył: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie ciało ani nie krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus odpowiadając, rzekł mu: Szczęśliwy jesteś, Szymonie Barjona, bo nie objawiły ci tego ciało wewnętrzne i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebiosach.
15.EIB.BIBLIA.2016W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie.
16.TOR.NOWE.PRZ.A w odpowiedzi, Jezus rzekł do niego: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony! Bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie.