« Mat 16:23 Ewangelia Mateusza 16:24 Mat 16:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Jezus rzekł uczniom swym: Jeśli kto chce zamną przyść, niech się zaprzy siebie, i niech weźmie krzyż swój, a niech idzie zamną.
2.WUJEK.1923Tedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeźli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój a naśladuje mię.
3.RAKOW.NTTedy Jezus rzekł uczniom swym: Jeśli kto chce za mną przyść, niechaj zaprzy samego siebie, i weźmie krzyż swój, i za mną idzie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeźli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, i naśladuje mię!
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze, i weźmie krzyż swój, a naśladuje mię.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeśli kto chce iść za Mną, niechaj zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój, a naśladuje Mnie.
8.GRZYM1936I tak rzekł Jezus do uczniów: kto chce iść za mną, niech zaprze siebie samego, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mię.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
11.BRYTYJKAWtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.
12.POZNAŃSKAA swoim uczniom powiedział: - Kto chce iść ze Mną, niech wyrzecze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech postępuje jak Ja..
13.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech zaprze się siebie samego niech weźmie krzyż swój na ramiona i niech Mnie naśladuje.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, i usunie swój krzyż, a idzie za mną.
15.EIB.BIBLIA.2016Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż, i idzie za mną.