« 1Moj 23:15 1 Księga Mojżeszowa 23:16 1Moj 23:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo gdyż był Abraham usłyszał, odważył jemu to śrebro, za nie ż to kupił Efron przede wszemi s[w]yny ❬Het❭, cztyrzysta odważył śrebra czystego ❬...❭.
2.WUJEK.1923Co gdy usłyszał Abraham, odważył pieniądze, których Ephron zażądał, gdzie słyszeli synowie Hethowi: cztery sta syklów śrebra dobréj monety pospolitéj.
3.GDAŃSKA.1881I usłuchał Abraham Efrona; i odważył Abraham Efronowi srebro, jako był rzekł w przytomności synów Hetowych, cztery sta syklów srebra, tak jako szły między kupcami.
4.GDAŃSKA.2017I Abraham wysłuchał Efrona. Odważył więc Abraham Efronowi srebro, które ten wymienił w obecności synów Cheta: czterysta syklów srebra, jakie były w obiegu u kupców.
5.NEUFELD.1863I zrozumiał Abraham Efrona, i odważył Abraham Efremowi to srebro, o którém mówił przed uszy synów Cheta, czterysta szekel srebra, kursującego u kupców.
6.CYLKOWI usłuchał Abraham Efrona; i odważył Abraham Efronowi to srebro, o którém mówił, w przytomności synów Cheta: Czterysta szeklów srebra, obiegającego u kupców.
7.KRUSZYŃSKIAbraham wysłuchał Efrona i odważył Abraham Efronowi srebro, o którem mówił, w obecności synów Heta, czterysta syklów srebra podług kursu handlowego.
8.MIESESAbraham usłuchał Efrona i Abraham odważył Efronowi to srebro, które wymienił wobec Synów Cheta, czterysta sekli srebra, mających obieg u kupców.
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności potomków Cheta: czterysta syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu.
10.BRYTYJKAAbraham zgodził się z Efronem. Następnie odważył Abraham Efronowi srebro, o którym mówił wobec Chetytów, czterysta sykli srebra, jak było w obiegu u kupców.
11.POZNAŃSKAAbraham przystał na cenę Efrona. Odważył więc Abraham Efronowi tyle srebra, ile ten zażądał w obecności Chittytów, to jest czterysta syklów srebra, według obiegowej wartości.
12.WARSZ.PRASKAWysłuchawszy Efrona, Abraham odważył wymienionych w obecności Chetytów czterysta srebrnych sykli, jakie były wtedy w obiegu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Abraham usłuchał Efrona i w obecności synów Cheta, Abraham odważył Efronowi to srebro, o którym mówił czterysta szekli srebra, będącego w obiegu u kupców.
14.EIB.BIBLIA.2016Abraham posłuchał Efrona, po czym, w obecności synów Cheta, odważył wskazaną przez niego ilość srebra, to jest czterysta sykli, zgodnie z tym, co było w obiegu u kupców.