« 1Moj 23:5 1 Księga Mojżeszowa 23:6 1Moj 23:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Słysz nas, panie, książę jeś boże miedzy nami, w wybornem grobie pogrzeb swego umarłego, a żadny-ć odbronić nie może, by w jego grobie nie pogrzebł swego umarłego”.
2.WUJEK.1923Słuchaj nas, Panie: Książęciem Bożym jesteś u nas, w wybornych grobiech naszych pogrzeb umarłego swego: i żaden ci bronić nie będzie mógł, abyś w grobie jego nie miał pogrześć umarłego swego.
3.GDAŃSKA.1881Słuchaj nas, panie mój: Książęciem Bożym jesteś ty w pośrodku nas: w najprzedniejszych grobach naszych pogrzeb umarłego twego; żaden z nas nie będzie bronił grobu swego tobie, abyś nie miał pogrzebać umarłego twego.
4.GDAŃSKA.2017Słuchaj nas, mój panie: Jesteś księciem Boga wśród nas. Pochowaj swoją zmarłą w naszych najlepszych grobach. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu, abyś pochował swoją zmarłą.
5.NEUFELD.1863Słuchaj nas Panie, księciem sławnym ty jesteś wśród nas, w wyborze grobów naszych, pochowaj trupa swojego, żaden z nas nie wzbroni swego grobu przed tobą, byś pochował trupa swojego.
6.CYLKOW"Słuchaj nas, panie nasz; księciem Bożym ty wpośród nas; w najprzedniejszym z grobów naszych pochowaj zmarłą twoję; nikt z nas grobu swojego nie wzbroni tobie, abyś nie pochował zmarłej twojej."
7.KRUSZYŃSKI"Słuchaj nas, nasz panie: jesteś księciem Bożym w pośród nas; pochowaj swego zmarłego w najlepszym grobie naszym; nikt z nas nie odmówi ci grobu swego na pochowanie swego zmarłego".
8.MIESES„Wysłuchaj nas, panie!” Bożym książęciem jesteś ty wśród nas, w najprzedniejszym z grobów naszych pochowaj twą zmarłą, nikt z nas nie odmówi tobie grobu swego, ażeby pochować zmarłą twoją”.
9.TYSIĄCL.WYD5Posłuchaj nas, panie! Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie wyróżnionego przez Boga; pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twej zmarłej.
10.BRYTYJKASłuchaj nas, panie. Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą.
11.POZNAŃSKA- posłuchaj nas, o panie! Przebywasz wśród nas jako książę od Boga! Pochowaj więc swoją zmarłą w najokazalszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu, abyś pochował swoją zmarłą.
12.WARSZ.PRASKAPosłuchaj nas, o panie! Uznajemy cię za człowieka szczególnie wyróżnionego przez Boga. Możesz tedy pochować twoją zmarłą na miejscu najbardziej zaszczytnym wśród naszych grobów. Nikt z nas nie ośmieliłby się odmówić ci miejsca w naszych grobach, byś mógł pochować twoją zmarłą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchaj nas, nasz panie; ty jesteś pośród nas księciem Boga; pochowaj twoją zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów; nikt ci z nas nie wzbrania swojego grobu, byś nie pochował twojej zmarłej.
14.EIB.BIBLIA.2016Posłuchaj nas, panie. Ty jesteś wśród nas raczej księciem Bożym. Pochowaj swoją zmarłą w najlepszym z naszych grobów. Żaden z nas nie odmówi ci miejsca pochówku.