« 1Sam 26:11 1 Księga Samuela 26:12 1Sam 26:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wziął Dawid kopije a korczak s wodą, jen był u głowy Saulowy, i szłasta przecz, a nie było tu nijenego, kto by to widział a rozumiał, albo uczuł, bo spali wszytcy, bo sen boży je był nadszedł.
2.WUJEK.1923Wziął tedy Dawid oszczep i kubek wody, który był w głowach Saulowych, i poszli: a nie było nikogo, coby widział i zrozumiał i ocucił się, ale wszyscy spali; bo sen Pański przypadł był na nie.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wziął Dawid włócznią, i kubek od wody, który był u głów Saulowych, i odeszli, a nie był, ktoby widział, ani ktoby wiedział, ani ktoby się ocucił, ale wszyscy spali; bo sen twardy od Pana przypadł był na nie.
4.GDAŃSKA.2017Dawid wziął więc włócznię i dzban na wodę, które leżały przy głowie Saula, i odeszli. Nikt tego nie widział ani nie zauważył, ani się nie obudził, bo wszyscy spali. Spadł na nich bowiem twardy sen od PANA.
5.CYLKOWZabrał tedy Dawid włócznię i butelkę od wody z za wezgłowia Saula i odeszli sobie, tak że nikt nie spostrzegł i nikt nie zmiarkował ani się rozbudził, spali raczej wszyscy, albowiem opadło ich odurzenie, od Wiekuistego zesłane.
6.KRUSZYŃSKIWziął tedy Dawid dzidę i dzbanek od wody od wezgłowia Saula i poszli do siebie. I nikt nie widział, nikt nie wiedział i nikt się nie przebudził, albowiem wszyscy oni spali, bo Bóg spuścił na nich sen ciężki.
7.TYSIĄCL.WYD5Wziął więc Dawid dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.
8.BRYTYJKAI zabrał Dawid włócznię i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula, i odeszli, nikt zaś tego nie widział ani nie zauważył, ani się nie obudził, wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich.
9.POZNAŃSKAZabrał więc Dawid włócznię i dzban z wodą, [które były] u wezgłowia Saula, i powrócili do siebie. Nikt nic nie widział ani nie słyszał i nikt się nie przebudził. Wszyscy bowiem spali, gdyż Jahwe zesłał na nich głęboki sen.
10.WARSZ.PRASKAWziął Dawid od wezgłowia Saula włócznię oraz bukłak z wodą i odeszli. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o niczym nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, bo Jahwe zesłał na nich bardzo twardy sen.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Dawid zabrał włócznię oraz butelkę do wody zza wezgłowia Saula, tak, że nikt nie spostrzegł, nikt się nie zorientował, ani nie rozbudził; wszyscy spali, bo opadło ich odurzenie zesłane od WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid zabrał więc włócznię oraz dzbanek na wodę z miejsca przy głowie Saula i obaj odeszli. Nikt ich nie zauważył, nikt o niczym nie wiedział i nikt się nie obudził - wszyscy spali, bo PAN zmorzył ich twardym snem.