« 1Sam 26:14 1 Księga Samuela 26:15 1Sam 26:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzecze Dawid: „Zali nie jeś ty mąż, a kto jest tobie rowny w israhelskiem ludu?” Przecześ nie strzegł pana twego, krola? Bo wszedł jeden z zastępa nieprzyjaciel, aby zabił pana twego, krola.
2.WUJEK.1923I rzekł Dawid do Abnera: Azaś ty nie mąż? a kto drugi podobny tobie w Izraelu? przeczżeś tedy nie strzegł pana twego, króla? bo przyszedł jeden z ludu, żeby zabił króla, pana twego.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Dawid do Abnera: Azaż ty nie mąż? A któż jakoś ty w Izraelu? przeczżeś tedy nie strzegł króla, pana twego? bo przyszedł jeden z ludu, chcąc zabić króla, pana twego.
4.GDAŃSKA.2017Dawid odpowiedział Abnerowi: Czy ty nie jesteś dzielnym mężczyzną? A któż w Izraelu jest jak ty? Dlaczego więc nie strzegłeś króla, swego pana? Przyszedł bowiem jeden z ludu, aby zabić króla, twego pana.
5.CYLKOWI rzekł Dawid do Abnera: Jesteś wszak mężem, któż dorównywa ci w Izraelu - Czemu nie czuwałeś nad panem twoim, królem? albowiem wtargnął ktoś z ludu, aby zagubić króla, pana twojego.
6.KRUSZYŃSKITedy rzekł Dawid do Abnera: "Czyż nie jesteś mężem, któż dorównywa ci w Izraelu? Dlaczegoto nie strzegłeś pana swego, króla? Każdy bowiem z ludu mógł przyjść, aby zabić króla twego pana!
7.TYSIĄCL.WYD5Dawid znów wołał w stronę Abnera: Czyż nie jesteś mężczyzną? Któż ci dorówna w Izraelu? A dlaczego nie czuwałeś przy panu, twoim królu? Zakradł się przecież ktoś z ludu, aby zamordować króla, twojego pana.
8.BRYTYJKAI rzekł Dawid do Abnera: Wszak jesteś mężem, któremu nie ma równego w Izraelu; dlaczego tedy nie ustrzegłeś swojego pana, króla? Ktoś z ludu wtargnął bowiem, aby zgubić króla, twojego pana!
9.POZNAŃSKADawid odpowiedział Abnerowi: - Jakiż to mąż z ciebie? Czy masz ty kogo równego (ci) w Izraelu? Dlaczego nie strzegłeś twego pana, króla? Bo oto jeden z ludu przyszedł, by zabić króla, twego pana.
10.WARSZ.PRASKAOdpowiedział Dawid Abnerowi: Czy ty nie jesteś mężczyzną? Kto jest ci równy w Izraelu? Dlaczego nie upilnowałeś króla, twojego pana? Oto wdarł się tu ktoś z ludu, aby zabić króla, twojego pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Dawid powiedział do Abnera: Przecież jesteś mężem! Kto ci dorówna w Israelu? Czemu nie czuwałeś nad swoim panem, królem? Bowiem ktoś z ludu wtargnął, aby zgubić króla, twojego pana!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie jesteś prawdziwym mężczyzną? - wołał Dawid. - Kto jest tobie równy w Izraelu? Więc dlaczego nie ustrzegłeś króla, swego pana? Bo właśnie przyszedł któryś z wojowników, aby zgubić króla, twojego pana!