« 1Sam 26:16 1 Księga Samuela 26:17 1Sam 26:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy poznaw Saul głos Dawidow rzekł: „Twojli jest to głos, synu moj?” Rzecze Dawid: „Moj głos, panie mój, ❬krolu❭”.
2.WUJEK.1923I poznał Saul głos Dawidów i rzekł: A twójże to głos, synu mój Dawidzie? I rzekł Dawid: Mój głos, panie mój, królu.
3.GDAŃSKA.1881Poznał tedy Saul głos Dawida, i rzekł: Twójże to głos, synu mój Dawidzie? Odpowiedział Dawid: Głos to mój, królu, panie mój.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Saul rozpoznał głos Dawida i zawołał: Czy to twój głos, mój synu, Dawidzie? Dawid odpowiedział: To mój głos, mój panie, królu.
5.CYLKOWSaul zaś poznawszy głos Dawida, zawołał: Czy to nie twój głos, synu mój, Dawidzie? I odpowiedział Dawid: Głos to mój, panie mój, królu.
6.KRUSZYŃSKISaul poznał głos Dawida i mówił: "Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie?" Dawid odrzekł: "Mój głos panie mój, królu!
7.TYSIĄCL.WYD5Saul rozpoznał głos Dawida. Rzekł: To twój głos, synu mój, Dawidzie? Dawid odrzekł: Tak, panie mój, królu, to mój głos.
8.BRYTYJKAWtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł: Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? A Dawid odpowiedział: Mój to głos, panie mój, królu.
9.POZNAŃSKASaul rozpoznał głos Dawida i zawołał: - Czy to twój głos, Dawidzie, synu mój? Dawid odpowiedział: - Tak, to jest mój głos, panie mój, królu.
10.WARSZ.PRASKAGłos Dawida rozpoznał Saul, który też zapytał: Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? A Dawid odpowiedział: Tak, to mój głos, królu, panie mój.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Saul poznawszy głos Dawida, zawołał: Czy to nie twój głos, mój synu Dawidzie? Zatem Dawid odpowiedział: To mój głos, mój panie i królu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Saul rozpoznał głos Dawida i zawołał: Czy to twój głos, mój synu, Dawidzie?! Dawid odpowiedział: Tak, to mój głos, mój panie i królu!