« 1Sam 26:17 1 Księga Samuela 26:18 1Sam 26:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA rzekł: „Przecz pan mój, krol, nienawidzi sługi swego a csom uczynił albo cso jest złego w mej ręce?
2.WUJEK.1923I rzekł: Dlaczego pan mój prześladuje sługę swego? com uczynił? albo co za złość jest w ręce mojéj?
3.GDAŃSKA.1881Nadto rzekł: Czemuż pan mój prześladuje sługę swego? bo cóżem uczynił? a co jest złego w ręce mojej?
4.GDAŃSKA.2017I dodał: Dlaczego mój pan ściga swego sługę? Cóż bowiem uczyniłem? A jakież zło znajduje się w moich rękach?
5.CYLKOWI dodał: Czemu to ściga pan mój sługę swojego? Cóżem uczynił i cóż jest złego w ręku moim?
6.KRUSZYŃSKII rzekł: "Czemu to pan mój ściga sługę swego, cóż takiego uczyniłem i czy jest coś złego w ręku moim?
7.TYSIĄCL.WYD5I dodał: Czemu pan mój ściga swego sługę? Cóż uczyniłem? Czy popełniłem coś złego?
8.BRYTYJKAI rzekł jeszcze: Dlaczego to pan mój ściga sługę swego? Cóż uczyniłem i co złego plami moją rękę?
9.POZNAŃSKAI mówił [dalej]: - Dlaczego to, mój panie, ścigasz twego sługę? Bo cóż to uczyniłem i jakież zło popełniłem?
10.WARSZ.PRASKAI zaraz dodał: Dlaczego to pan mój ściga swojego sługę? Cóż ja takiego uczyniłem? Jakiej to zbrodni dokonały moje ręce?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dodał: Czemu to mój pan ściga swojego sługę? Co uczyniłem i co jest złego w mojej ręce?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI dodał: Dlaczego to mój pan ściga swego sługę? Czy coś uczyniłem? Za co ponoszę winę?