« 1Sam 26:18 1 Księga Samuela 26:19 1Sam 26:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przeto proszę tego, panie moj, krolu, słysz słowa sługi twego: Wzbudzali cię Pan przeciwo mnie, ukoj się w wonnej obiecie zażżonej, sąli synowie ludzszczy, złorzeczeni przed Bogiem, jiż mię wyrzucili dziś, abych nie bydlił w dziedzicstwie bożem, rzekąc: „Jidzi, służy cudzym bogom!”
2.WUJEK.1923A tak teraz proszę, królu, panie mój, posłuchaj słów sługi twego: Jeźli cię Pan pobudza przeciwko mnie, niechaj powonia ofiary: ale jeźli synowie człowieczy, przeklęci są przed oczyma Pańskiemi, którzy mię dzisiaj wyrzucili, żebym nie mieszkał w dziedzictwie Pańskiem, mówiąc: Idź, służ cudzym bogom.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz niech posłucha proszę król, pan mój, słów sługi swego; jeźli cię Pan pobudził przeciwko mnie, niech powonia ofiary; ale jeźli synowie Judzcy, przeklęci są przed Panem, którzy mię dziś wygnali, abym nie mieszkał w dziedzictwie Pańskiem, jakoby rzekli: Idź, służ bogom cudzym.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc, proszę, niech mój pan, król, posłucha słów swego sługi. Jeśli PAN pobudził cię przeciwko mnie, niech przyjmie ofiary. Lecz jeśli synowie ludzcy, to niech będą przeklęci przed PANEM, gdyż wypędzają mnie dziś, abym nie mieszkał w dziedzictwie PANA, mówiąc: Idź, służ obcym bogom.
5.CYLKOWGdyby też wysłuchał teraz pan mój, król, słów sługi swojego! Jeżeli pobudził cię Wiekuisty przeciw mnie, niechaj rozkoszuje się wonią ofiarną; a jeżeli ludzie, tedy niechaj przeklęci będą przed obliczem Wiekuistego, ponieważ wypędzają mnie dzisiaj, abym nie miał udziału w dziedzictwie Wiekuistego, mówiąc: Precz, służ bóstwom cudzym!
6.KRUSZYŃSKIA teraz - proszę - niechaj pan mój wysłucha słów sługi swego; jeśli Bóg pobudził cię przeciw mnie, niechaj się rozkoszuje wonią ofiarną, a jeśli ludzie, niechaj przeklęci będą przed obliczem Boga, ponieważ wypędzają mnie dzisiaj, abym nie miał udziału w dziedzictwie Bożym, mówiąc: Idź, służ bogom cudzym!
7.TYSIĄCL.WYD5Niech teraz pan mój, król, posłucha słów swego sługi. Jeśli Pan pobudził cię przeciwko mnie, niech rozkoszuje się wonią ofiarną, a jeśli ludzie - niech będą przeklęci przed Panem, gdyż wypędzają mnie dziś, abym nie miał udziału w Jego dziedzictwie, mówiąc niejako: Idź służyć cudzym bogom!
8.BRYTYJKANiechaj teraz posłucha mój pan, król, słów swego sługi: Jeżeli to Pan pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary; jeżeli zaś ludzie, niech będą przeklęci przed Panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie Pana, powiadając: Idź, służ obcym bogom!
9.POZNAŃSKATeraz posłuchaj, proszę, panie mój, królu, słów twego sługi: Jeśli [to] Jahwe pobudził cię przeciwko mnie, niech przyjmie to jako woń ofiary - jeśli jednak sprawili to ludzie, niech będą przeklęci wobec Jahwe, bo wypędzają mnie dziś, pozbawiając mnie udziału w dziedzictwie Jahwe, jak gdyby mówili: "Idź, służ obcym bogom".
10.WARSZ.PRASKANiech król i pan mój raczy posłuchać słów swojego sługi: Jeżeli to Jahwe pobudza cię do występowania przeciw mnie, niech zechce przyjąć z upodobaniem woń ofiary. Lecz jeśli czynią to ludzie, niech będą przeklęci przed obliczem Jahwe! Zostałem bowiem przez nich wypędzony, bym nie miał prawa do dziedzictwa Jahwe. Powiedziano mi: Idź i służ obcym bogom!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O! Gdyby teraz mój pan, król, wysłuchał słów swego sługi! Jeśli pobudził cię przeciw mnie WIEKUISTY, niechaj się rozkoszuje ofiarną wonią! A jeżeli ludzie – to niech będą przeklęci przed obliczem WIEKUISTEGO, ponieważ mnie dzisiaj wypędzają, bym nie miał udziału w dziedzictwie WIEKUISTEGO, mówiąc: Precz! Służ obcym bóstwom!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę, posłuchaj teraz, mój panie i królu, słów swojego sługi: Jeśli to PAN pobudził cię przeciw mnie, to niech przyjmie ofiarę. Ale jeśli zrobili to zwykli ludzie, to niech będą przeklęci przed obliczem PANA za to, że odtrącają mnie dziś od Jego dziedzictwa. Zmuszają mnie, bym szedł służyć innym bogom!