« 1Sam 26:19 1 Księga Samuela 26:20 1Sam 26:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA to już nie bądź przelana krew ma na ziemię przed Panem mym, bo wyszedł krol israhelski, aby szukał pchły żywej, jako szukają kuropatwy na gorach.”
2.WUJEK.1923A teraz niechaj nie będzie wylana krew moja na ziemię przed Panem; bo wyjechał król Izraelski, aby szukał pchły jednej jako gonią kuropatwę po górach.
3.GDAŃSKA.1881A teraz niech nie będzie wylana krew moja na ziemię przed obliczem Pańskiem; bo wyszedł król Izraelski szukać pchły jednej, jakoby też kto gonił kuropatwę po górach.
4.GDAŃSKA.2017A teraz niech moja krew nie zostanie wylana na ziemię przed obliczem PANA. Wyszedł bowiem król Izraela, aby szukać jednej pchły, jak wtedy, gdy poluje się na kuropatwę w górach.
5.CYLKOWTeraz zaś niechaj nie wyleje się krew moja na ziemię, zdala od oblicza Wiekuistego, albowiem wyruszył król Izraela czyhać na pchłę jakąś, jak się ściga kuropatwę po górach.
6.KRUSZYŃSKIA teraz niechaj nie wyleje się krew moja na ziemię, zdala od oblicza Boga! Oto wyruszył król Izraela, aby ścigać pchłę jakąś, jako ściga się kuropatwę po górach".
7.TYSIĄCL.WYD5Niechże teraz krew moja nie będzie wylana na ziemię z dala od Pana. Król bowiem Izraela wyruszył, aby czyhać na moje życie, jak się poluje na kuropatwę w górach.
8.BRYTYJKANiech tedy nie spłynie moja krew na ziemię z dala od oblicza Pańskiego; wyruszył bowiem król izraelski, aby tropić pchłę jakąś, tak jak się goni za kuropatwą po górach.
9.POZNAŃSKAOby teraz nie została wylana moja krew na ziemię z dala od oblicza Jahwe, bo wyruszył król Izraela, aby szukać jednej pchły, tak jak się poluje na kuropatwę w górach.
10.WARSZ.PRASKAObyż moja krew nie została wylana na ziemię daleko od oblicza Jahwe! Sam król Izraela wyruszył by złapać jedną pchłę, i ściga mnie tak, jak poluje się na kuropatwę w górach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, niech na ziemię nie wyleje się moja krew przed obliczem WIEKUISTEGO, bo król Israela wyruszył czyhać na jakąś pchłę i mnie ściga, jak się ściga kuropatwę po górach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAle niech nie skapnie moja krew na ziemię z dala od oblicza PANA tylko dlatego, że król Izraela uparł się tropić jakąś pchłę niczym ktoś, kto ugania się za kuropatwą po górach!