« 1Sam 26:20 1 Księga Samuela 26:21 1Sam 26:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzekł Saul: „Zgrzeszyłem, wroć się zasię, synu moj Dawidzie, bo więcej nie chcę nics złego uczynić tobie, przeto iże była tobie droga dusza ma przed oczyma twyma, iżeś mię nie zabił dziś, bo jawno jest, iżem niemądrze czynił a barzom wiela nie wiedział”.
2.WUJEK.1923I rzekł Saul: Zgrzeszyłem, wróć się, synu mój, Dawid; boć już więcéj źle czynić nie będę, ponieważ droga była dusza moja dzisia w oczach twoich; bo jawna to, żem głupie uczynił i nie wiedziałem bardzo siła.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Saul: Zgrzeszyłem. Wróćże się, synu mój Dawidzie, boć już nic złego nie uczynię więcej, ponieważ droga była dusza moja w oczach twoich dnia tego; otom głupio uczynił, i zbłądziłem nader bardzo.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Saul powiedział: Zgrzeszyłem. Wróć, mój synu, Dawidzie, bo nie uczynię ci już nic złego, ponieważ dziś moja dusza była cenna w twoich oczach. Oto głupio postąpiłem i wielce zbłądziłem.
5.CYLKOWI rzekł Saul: Zgrzeszyłem; wróć synu mój, Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci drogiem było dzisiaj życie moje. Otom niedorzecznie postępował, a ciężko bardzo błądził.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Saul: "Zgrzeszyłem! Wróć, synu mój, Dawidzie, albowiem już więcej nie wyrządzę ci nic złego za to, że drogie było dzisiaj życie moje w oczach twoich. Otom nierozumnie postępował i bardzom ciężko zawinił!"
7.TYSIĄCL.WYD5Odrzekł Saul: Zgrzeszyłem. Wróć, synu mój, Dawidzie, już nigdy nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było w twych oczach moje życie. Postępowałem nierozsądnie i błądziłem bardzo.
8.BRYTYJKAA Saul rzekł: Zgrzeszyłem; wróć więc synu mój, Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem.
9.POZNAŃSKAOdpowiedział Saul: - Zgrzeszyłem! Wracaj, synu mój, Dawidzie, nie uczynię ci już nic złego, skoro życie moje taką miało dziś cenę w twoich oczach. Zaprawdę! Postępowałem jak szaleniec i popełniłem wielki błąd.
10.WARSZ.PRASKASaul powiedział: Zgrzeszyłem! Wróć, synu mój, Dawidzie, nie uczynię ci już nic złego, gdyż dowiodłeś w tych dniach, że moje życie jest drogie w twoich oczach. Postępowałem dotychczas bardzo niemądrze; byłem w wielkim błędzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Saul powiedział: Zgrzeszyłem; wróć mój synu Dawidzie; już nigdy nie skrzywdzę cię za to, że było ci drogie moje życie. Oto niedorzecznie postępowałem i bardzo ciężko błądziłem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Saul wyznał: Zgrzeszyłem! Wróć, mój synu, Dawidzie. Już cię nigdy nie skrzywdzę, dlatego że cenne dziś było moje życie w twoich oczach. Postępowałem głupio i byłem w wielkim błędzie!