« 1Sam 26:22 1 Księga Samuela 26:23 1Sam 26:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA Bog otpłaci każdemu podle jego sprawiedliwości a wiary, bo cię był Pan podał dzisia w moi ręce i nie chciałem wznieść rę❬ki❭ mej na mazanego bożego.
2.WUJEK.1923A Pan odda każdemu według sprawiedliwości swéj i wiary; bo cię dziś dał Pan w rękę moję, i nie chciałem ściągnąć ręki mojéj na pomazańca Pańskiego.
3.GDAŃSKA.1881A Pan niech odda każdemu sprawiedliwość jego, i wiarę jego. Albowiem podał cię był Pan dziś w ręce moje; alem nie chciał ściągnąć ręki mojej na pomazańca Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017I niech PAN wynagrodzi każdemu za jego sprawiedliwość i wierność. PAN bowiem wydał cię dziś w moje ręce, ale nie chciałem wyciągnąć swojej ręki na pomazańca PANA.
5.CYLKOWAle Wiekuisty wynagradza każdego za uczciwość i wierność jego, bo wydał cię Wiekuisty w moc moją, jam wszakże nie chciał podnieść ręki mojej przeciw pomazańcowi Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKIBóg odda każdemu według jego sprawiedliwości i prawości; Bóg bowiem wydał cię dzisiaj w ręce moje, lecz nie chciałem wyciągać reki mej na pomazańca Bożego.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu.
8.BRYTYJKAA Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność; wydał cię bowiem Pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca Pańskiego.
9.POZNAŃSKAJahwe odpłaci każdemu według jego sprawiedliwości i wierności. Bo wydał cię dziś Jahwe w [moje] ręce, lecz ja nie podniosłem ręki na pomazańca Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAJahwe odpłaci każdemu według swojej sprawiedliwości i wierności. Dziś Jahwe wydał cię w moje ręce, ale ja nie śmiałem podnieść ręki na pomazańca Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY wynagradza każdego za jego uczynki sprawiedliwości i wierność; gdyż WIEKUISTY wydał cię w moją moc, ja jednak nie chciałem podnieść mojej ręki przeciwko pomazańcowi WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN nagradza każdemu jego sprawiedliwość i wierność. Bo PAN wydał cię dziś w moje ręce, lecz ja nie chciałem podnosić ręki na pomazańca PANA.