« 1Sam 26:24 1 Księga Samuela 26:25 1Sam 27:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy rzecze Saul Dawidowi: „Pożegnany ty, synu moj Dawidzie, a zaiste czyniąc będziesz czynić, a mogąc moc będziesz”. I szedł Dawid swą drogą, a Saul się wrocił na swe miasto.
2.WUJEK.1923Rzekł tedy Saul do Dawida: Błogosławionyś ty, synu mój Dawidzie, a iście czyniąc czynić będziesz, i mogąc przemożesz. I odszedł Dawid w drogę swoję, a Saul się wrócił na miejsce swoje.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Saul do Dawida: Błogosławionyś ty, synu mój Dawidzie; tak czyniąc dokażesz, a tak się wzmacniając, mocnym będziesz. Odszedł potem Dawid w drogę swą, a Saul się wrócił na miejsce swoje,
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Saul powiedział do Dawida: Bądź błogosławiony ty, mój synu, Dawidzie. Wielu dzieł dokonasz i będziesz zwyciężał. Potem Dawid poszedł swoją drogą, a Saul wrócił na swoje miejsce.
5.CYLKOWI rzekł Saul do Dawida: Błogosławiony bądź synu mój, Dawidzie, przeprowadzisz do końca, a zwyciężysz z pewnością! Poczem wyruszył Dawid w swą drogę, Saul zaś wrócił do siedziby swojej.
6.KRUSZYŃSKII rzekł Saul do Dawida: "Bądź błogosławiony synu mój, Dawidzie! Wykonasz napewno, czego pożądasz". I odszedł Dawid drogą swoją, Saul zaś wrócił na miejsce swoje.
7.TYSIĄCL.WYD5I mówił Saul do Dawida: Bądź błogosławiony, synu mój, Dawidzie: na pewno to, co czynisz, wykonasz z powodzeniem. I udał się Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił do siebie.
8.BRYTYJKAI rzekł Saul do Dawida: Błogosławionyś, synu mój, Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce.
9.POZNAŃSKAWtedy powiedział Saul do Dawida: - Bądź błogosławiony, synu mój, Dawidzie! Wiele jeszcze uczynisz i wiele dokonasz! Potem Dawid odszedł w swoją drogę, a Saul powrócił do siebie.
10.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Saul do Dawida: Bądź błogosławiony, synu mój, Dawidzie! Na pewno powiedzie ci się w twoich poczynaniach. I udał się Dawid w swoją drogę, a Saul wrócił do siebie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Saul powiedział do Dawida: Bądź błogosławiony mój synu Dawidzie, bo wszystko przeprowadzisz do końca i z pewnością zwyciężysz! Potem Dawid wyruszył w swą drogę, a Saul wrócił do swojej siedziby.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul zaś odpowiedział Dawidowi: Bądź błogosławiony, mój synu, Dawidzie, wielu dzieł dokonasz i wielu sprawom sprostasz! Potem Dawid ruszył w swoją drogę, a Saul wrócił do swojej miejscowości.