« 1Sam 26:2 1 Księga Samuela 26:3 1Sam 26:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA udziałał sobie twirdze w Gabaa Achyle tego udola, jeż było przeciw puszczy na drodze, a Dawid bydlił na puszczy. A widząc, iże przyszedł Saul po niem na puszczą,
2.WUJEK.1923I położył się obozem Saul w Gabaa Hachila, która była przeciwko pustyni na drodze. A Dawid mieszkał na puszczy: a widząc, że przyjechał Saul za nim na puszczą,
3.GDAŃSKA.1881I położył się Saul obozem na pagórku Hachila, które jest przeciw Jesymon podle drogi; a Dawid mieszkał na puszczy, i dowiedział się, że przyciągnął Saul za nim na puszczą,
4.GDAŃSKA.2017Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila, które leży naprzeciwko Jeszimonu, przy drodze. Dawid zaś przebywał na pustyni i dowiedział się, że Saul przybył za nim na pustynię.
5.CYLKOWI położył się Saul obozem w Gibeath Hachachila, położonego po przedniej stronie puszczy, przy drodze. Dawid zaś przebywał na puszczy. Gdy się tedy dowiedział, że przybył Saul za nim do puszczy,
6.KRUSZYŃSKII położył się Saul obozem na wzgórzu Hakhila, które jest na pustyni przy drodze; Dawid tymczasem przebywał na puszczy. Gdy ujrzał, że Saul przyszedł za nim na puszczę,
7.TYSIĄCL.WYD5Saul rozbił obóz na wzgórzu Chakila, na krańcu stepu obok drogi, Dawid zaś przebywał na pustkowiu. Kiedy zauważył, że Saul przybył za nim na pustkowie,
8.BRYTYJKASaul rozbił obóz na wzgórzu Chakila, które jest na skraju puszczy koło drogi, Dawid zaś przebywał na pustyni; gdy tedy Dawid stwierdził, że Saul przyciągnął za nim na pustynię,
9.POZNAŃSKASaul rozbił obóz na wzgórzu Chakila na skraju pustym, przy drodze. Dawid, który przebywał na pustym, dostrzegł, że Saul przyciągnął za nim [aż] na pustynię.
10.WARSZ.PRASKASaul rozbił namioty na wzgórzu Chakila, na skraju stepu, w pobliżu drogi, a Dawid przebywał na pustyni. Posłyszawszy, że Saul wyruszył na jego poszukiwanie w stronę pustyni,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Saul położył się obozem w Gibeath Chachila, leżącego przy drodze, po przedniej stronie puszczy. Zaś Dawid przebywał na puszczy. A kiedy się dowiedział, że Saul przybył za nim do puszczy,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWkrótce rozbił obóz na wzgórzu Chakila, na wschód od Jeszimonu, przy drodze. Dawid przebywał na pustyni, ale zauważył, że Saul ściągnął na pustynię za nim.