« 1Sam 26:4 1 Księga Samuela 26:5 1Sam 26:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wstaw Dawid tajnie i przyszedł na to miasto, gdzie był Saul, a gdy uźrzał to miasto, w niemże spał Saul a Abner syn Ner, książę nad jego rycerstwem, a uźrzaw Saula śpiąc w stanie, a jiny lud wszędy około jego,
2.WUJEK.1923I wstał Dawid potajemnie, i przyszedł na miejsce, gdzie był Saul: a, gdy ujrzał miejsce, na którem spał Saul i Abner, syn Ner, hetman wojska jego, i Saula śpiącego w namiecie, a inny lud około niego:
3.GDAŃSKA.1881Przetoż wstał Dawid, i przyszedł aż ku miejscu, gdzie się położył obozem Saul; i upatrzył Dawid miejsce, gdzie spał Saul, i Abner, syn Nera, hetman wojska jego; bo Saul spał w obozie, a lud leżał około niego.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Dawid wstał i przybył na miejsce, gdzie Saul rozbił obóz. I Dawid spostrzegł miejsce, gdzie leżeli Saul i Abner, syn Nera, dowódca jego wojska. Saul bowiem spał w środku obozu, a ludzie leżeli wokół niego.
5.CYLKOWPowstał zatem Dawid i przybył do miejsca, gdzie obozował Saul. Ujrzawszy jednak Dawid miejsce, gdzie Saul wraz z wodzem swoim Abnerem, synem Nera, leżał - leżał zaś Saul w taborze, a lud rozłożony był dokoła niego -
6.KRUSZYŃSKIPowstał Dawid i przybył na miejsce, gdzie Saul obozował. Dawid zobaczył miejsce, gdzie leżał Saul wraz z Abnerem, synem Nera, wodzem jego wojska - Saul leżał wśród taboru, a lud rozłożył się około niego.
7.TYSIĄCL.WYD5Dawid więc niezwłocznie udał się na miejsce, gdzie obozował Saul. Dawid spostrzegł miejsce, gdzie Saul spoczywał wraz z dowódcą wojsk, Abnerem, synem Nera: Saul leżał w środku obozowiska, a ludzie pokładli się wokół niego.
8.BRYTYJKAWtedy ruszył Dawid i dotarł do miejsca, gdzie obozował Saul; a gdy wypatrzył miejsce, gdzie spał Saul i Abner, syn Nera, dowódca jego wojska – Saul spał mianowicie w środku obozowiska, a lud obozował wokół niego –
9.POZNAŃSKARuszył więc Dawid i przybył na miejsce, gdzie Saul obozował. Wypatrywał miejsca, gdzie leżał Saul [razem z] Abnerem, synem Nera, wodzem jego wojska. Saul spał pośrodku obozu, a ludzie jego leżeli wokół niego.
10.WARSZ.PRASKAWyruszył zatem Dawid w drogę i dotarł na miejsce, gdzie Saul rozbił swoje namioty. Zobaczył też, gdzie spali Saul i Abner, syn Nera, dowódca oddziałów wojskowych. Namiot Saula znajdował się w samym środku obozowiska, namioty zaś wojowników były ustawione dokoła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Dawid powstał i przybył do miejsca, gdzie obozował Saul. Jednak gdy Dawid ujrzał miejsce, gdzie przebywał Saul, wraz ze swoim wodzem Abnerem, synem Nera – bo Saul przebywał w taborze, a lud był rozłożony wokół niego –
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zwiadowcy potwierdzili przybycie Saula, Dawid pociągnął pod obozowisko króla. Tam wypatrzył miejsce, w którym Saul i Abner, syn Nera, dowódca wojsk królewskich, układali się na noc. Okazało się, że Saul spał otoczony wozami, z wojskiem obozującym wokół niego.