« 1Sam 26:5 1 Księga Samuela 26:6 1Sam 26:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPw tę dobę rzecze Dawid ku Achymelechowi etejskiemu a ku Abizaj synu Sarwije, bratu Joabowu, rzekąc: „Ktory se mną pojdzie do stanow ku Saulowi?” Rzecze Abizaj: „Ja pojdę z tobą”.
2.WUJEK.1923Rzekł Dawid do Achimelecha Hethejczyka i do Abisai, syna Sarwii, brata Joabowego, mówiąc: Kto pójdzie zemną do Saula do obozu? I rzekł Abisai: Ja pójdę z tobą.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Dawid, a rzekł do Achimelecha Hetejczyka, i do Abisajego, syna Sarwii, brata Joabowego, mówiąc: Któż pójdzie ze mną do Saula do obozu? Odpowiedział Abisaj: Ja z tobą pójdę.
4.GDAŃSKA.2017I Dawid odezwał się do Achimeleka Chetyty i do Abiszaja, syna Serui, brata Joaba: Kto pójdzie ze mną do Saula do obozu? Abiszaj odpowiedział: Ja pójdę z tobą.
5.CYLKOWOdezwał się tedy Dawid, i rzekł do Achimelecha, Chittejczyka, i do Abiszaja, syna Ceruji, brata Joaba, mówiąc: Kto zstąpi ze mną do Saula, do obozu? I rzekł Abiszaj: Ja zstąpię z tobą!
6.KRUSZYŃSKIA zwracając się Dawid, rzekł do Ahimelekha Hittyty i do Abiszaja, syna Cerui, brata Joabowego, mówiąc: "Kto chce zejść ze mną do Saula, do obozu". I rzekł Abiszaj: "Ja zstąpię z tobą".
7.TYSIĄCL.WYD5Zwrócił się Dawid do Achimeleka Chittyty i do Abiszaja, syna Serui, a brata Joaba, z pytaniem: Kto podejdzie ze mną do obozu Saula? Abiszaj odparł: Ja z tobą pójdę.
8.BRYTYJKAOdezwał się Dawid do Chetejczyka Achimeleka i do Abiszaja, syna Serui, brata Joaba, w te słowa: Kto pójdzie ze mną do Saula do obozu? I odrzekł Abiszaj: Ja pójdę z tobą.
9.POZNAŃSKAZwrócił się Dawid do Achimeleka Chittyty, i Abiszaja, syna Cerui, brata Joaba, ze słowami: - Kto pójdzie ze mną do obozu aż do Saula? Abiszaj odpowiedział: - Ja pójdę z tobą.
10.WARSZ.PRASKAZwracając się do Achimeleka Chetyty i do Abiszaja, syna Serui, a brata Joaba, Dawid zapytał: Kto z was na ochotnika chce pójść ze mną do obozowiska Saula? Odpowiedział Abiszaj: Ja pójdę z tobą!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy Dawid się odezwał i powiedział do Achimeleka, Chittejczyka oraz do Abiszaja, syna Ceruji, brata Joaba, mówiąc: Kto zejdzie ze mną do obozu, do Saula? Więc Abiszaj powiedział: Ja z tobą zejdę!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Dawid odezwał się do Achimeleka, Chetyty, i do Abiszaja, syna Serui, brata Joaba: Kto zejdzie ze mną do Saula do obozu? Abiszaj odpowiedział: Ja z tobą zejdę.