« Jer 39:9 Księga Jeremiasza 39:10 Jer 39:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A z pospólstwa ubogich, którzy nic zgoła nie mieli, zostawił Nabuzardan hetman w ziemi Judzkiéj i dał im winnice i cysterny dnia onego.
2.GDAŃSKA.1881Tylko najpodlejszych z ludu, którzy nic nie mieli, zastawił Nabuzardan, hetman żołnierski, w ziemi Judzkiej, którym rozdał winnice i role dnia onego.
3.GDAŃSKA.2017Natomiast ubogich spośród ludu, którzy nic nie mieli, Nebuzaradan, dowódca gwardii, pozostawił w ziemi Judy i dał im równocześnie winnice i pola.
4.CYLKOWTylko najbiedniejszych z ludu, którzy nic nie posiadali, zostawił Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej w ziemi judzkiej, i rozdał im winnice i łany onego czasu.
5.KRUSZYŃSKINebuzaradan, naczelnik straży, pozostawił w ziemi judzkiej wiele z pospólstwa, które nic nie posiadało, dał im winnice i pola onego czasu.
6.TYSIĄCL.WYD1Lecz część ludności biednej, która nic nie miała, pozostawił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, w ziemi judzkiej i dał jej winnice i role w owym dniu.
7.TYSIĄCL.WYD5Natomiast część ubogiej ludności, nie posiadającej niczego, pozostawił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, w krainie judzkiej; dał im tego dnia winnice i pola.
8.BRYTYJKACzęść biednej ludności, która nic nie posiadała, pozostawił Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, w ziemi judzkiej i dał im jednocześnie winnice i role.
9.POZNAŃSKANatomiast biednych spośród ludu, którzy w ogóle nic nie posiadali, Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, pozostawił w ziemi judzkiej, nadając im równocześnie winnice i rolę.
10.WARSZ.PRASKANatomiast część ludności szczególnie ubogiej, nic nie posiadającej, Nabuzaradan, dowódca straży przybocznej, pozostawił w krainie judzkiej. Między tę ludność rozdzielił znajdujące się tam winnice i pola uprawne.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jedynie najbiedniejszych z ludu, którzy nic nie posiadali, Nebuzar–Adan, naczelnik straży przybocznej, zostawił w ziemi judzkiej; owego czasu rozdał im winnice i łany.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzęść jednak biednej ludności, która nic nie posiadała, Nebuzaradan, dowóca straży przybocznej, pozostawił w ziemi judzkiej, przekazując im jednocześnie winnice i pola uprawne.