« Jer 39:10 Księga Jeremiasza 39:11 Jer 39:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A rozkazał był Nabuchodonozor, król Babiloński, o Jeremiaszu Nabuzardanowi hetmanowi, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881A o Jeremijaszu przykazał Nabuchodonozor, król Babiloński, Nabuzardanowi, hetmanowi żołnierskiemu, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017A co do Jeremiasza Nabuchodonozor, król Babilonu, nakazał Nebuzaradanowi, dowódcy gwardii:
4.CYLKOWWszakże zarządził Nebukadrecar, król Babelu, względem Jeremjasza przez Nebuzar-Adana, naczelnika straży przybocznej, w tych słowach:
5.KRUSZYŃSKIA Nebukadreccar, król babiloński, wydał o Jeremjaszu rozkaz na ręce Nebuzaradana, naczelnika straży, mówiąc:
6.TYSIĄCL.WYD1Co do Jeremiasza dał Nabuchodonozor, król babiloński, następujący rozkaz Nebuzaradanowi, dowódcy straży przybocznej:
7.TYSIĄCL.WYD5Co do Jeremiasza wydał Nabuchodonozor, król babiloński, następujący rozkaz przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej:
8.BRYTYJKACo do Jeremiasza wydał Nebukadnesar, król babiloński, Nebuzaradanowi, naczelnikowi straży przybocznej, następujące zarządzenie:
9.POZNAŃSKAW sprawie zaś Jeremiasza król babiloński Nebukadnezar wydał dowódcy gwardii przybocznej Nebuzaradanowi takie zarządzenie:
10.WARSZ.PRASKAW sprawie Jeremiasza Nabuchodonozor, król babiloński, wydał taki rozkaz Nabuzaradanowi, dowódcy straży przybocznej:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Nabukadrecar, król Babelu, zarządził przez Nebuzar–Adana, naczelnika straży przybocznej, względem Jeremjasza, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do Jeremiasza, Nebukadnesar, król Babilonu, przekazał za pośrednictwem Nebuzaradana, dowódcy straży przybocznej, następujący rozkaz: