« Jer 39:11 Księga Jeremiasza 39:12 Jer 39:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Weźmij go a połóż nań oczy twe, a nie czyń mu nic złego: ale jako będzie chciał, tak mu uczyń.
2.GDAŃSKA.1881Weźmij go, a pilnie go doglądaj, a nie czyń mu nic złego, ale jakoć rzekę, tak z nim postąp.
3.GDAŃSKA.2017Weź go, zajmij się nim i nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim tak, jak on ci powie.
4.CYLKOWZabierzesz go, a zwrócisz oczy twe na niego, a nie wyrządzisz mu żadnej krzywdy, lecz jako ci powié, tak postąpisz z nim!
5.KRUSZYŃSKI"Weź go i zwróć oczy na niego, a nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim tak, jak ci powiem".
6.TYSIĄCL.WYD1«Weź go i miej go w swej pieczy, a nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim według życzenia, jakie ci wyrazi!»
7.TYSIĄCL.WYD5Weź go i miej go na oku, a nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim stosownie do życzeń, jakie ci wyjawi.
8.BRYTYJKAWeź go, czuwaj nad nim i nie czyń mu żadnej krzywdy, lecz postępuj z nim tak, jak on sam ci powie!
9.POZNAŃSKA- Weź go i zajmij się nim! Nie wyrządzaj mu żadnej krzywdy, lecz postępuj z nim według jego życzeń.
10.WARSZ.PRASKAZajmij się nim, oka z niego nie spuszczaj i czyń wszystko, czego od ciebie zażąda.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zabierzesz go oraz zwrócisz na niego twoje oczy; nie wyrządzisz mu żadnej krzywdy, lecz jak ci powie, tak z nim postąpisz!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZabierz go, zaopiekuj się nim, nie rób mu krzywdy, lecz postąp z nim tak, jak on sam ci powie.