« Jer 39:12 Księga Jeremiasza 39:13 Jer 39:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak posłał Nabuzardan hetman i Nabuzezban i Rabsares i Neregel i Sereser i Rebmag i wszyscy celniejsi króla Babilońskiego:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż posławszy Nabuzardan, hetman żołnierski, i Nebusasban, Rabsarys i Nergalscharezer, Rabmag, i wszyscy hetmani króla Babilońskiego;
3.GDAŃSKA.2017Posłali więc Nebuzaradan, dowódca gwardii, oraz Nebuszasban, Rabsaris, Nergalsarezer, Rabmag i wszyscy dostojnicy króla Babilonu po niego;
4.CYLKOWI posłał Nebuzar-Adan, naczelnik straży przybocznej, i Nebuszasban, naczelnik eunuchów, i Nergal-Sarecer, naczelnik magów, i wszyscy dostojnicy króla Babelu,
5.KRUSZYŃSKII posłał Nebuzaradan, naczelnik straży, i Nebuszazban, naczelnik rzezańców, i Nergel-Sarecer, naczelnik magów, oraz wielmoże króla babilońskiego,
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, Nebuszazban, rab-saris, Nergal Sar-Eser, rab-mag, i wszyscy wodzowie króla babilońskiego
7.TYSIĄCL.WYD5Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, Nebuszazban, rab saris, Nergal-sar-eser, rab mag, oraz wszyscy dowódcy króla babilońskiego
8.BRYTYJKAWtedy Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, i Nebuszasban, przełożony nad eunuchami, i Nergal Sar-Eser, dowódca wojsk liniowych, i wszyscy dostojnicy króla babilońskiego posłali
9.POZNAŃSKAWówczas Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, Nebuszazban, przełożony nad dworzanami, i Nergal Sar-Ecer, przełożony nad magami, oraz wszyscy dostojnicy króla babilońskiego
10.WARSZ.PRASKAWtedy Nabuzaradan, dowódca straży przybocznej, Nabuszazban, główny kwatermistrz, Nergal–sar–eser, główny nadzorca dworu królewskiego, oraz wszyscy dowódcy wojskowi króla babilońskiego
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Nebuzar–Adan, naczelnik straży przybocznej; Nebuszasban, przełożony eunuchów i Nergal–Szarecer, naczelnik magów oraz wszyscy dostojnicy króla Babelu,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłali zatem po niego Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, Nebuszazban, głównodowodzący, Nergal-Sar-Eser, mag naczelny, i wszyscy dowódcy króla Babilonu