« Jer 39:13 Księga Jeremiasza 39:14 Jer 39:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłali i wzięli Jeremiasza z sieni ciemnice i dali go Godoliaszowi, synowi Ahikama, syna Saphanowego, aby wszedł do domu i mieszkał między ludem.
2.GDAŃSKA.1881Posławszy, mówię, wzięli Jeremijasza z sieni straży, i poruczyli go Godolijaszowi, synowi Ahikama, syna Safanowego, aby go dowiódł do domu. A tak mieszkał w pośród ludu.
3.GDAŃSKA.2017Oni wszyscy posłali po Jeremiasza i zabrali go z dziedzińca więzienia, i przekazali Gedaliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, aby go zaprowadził do domu. Zamieszkał więc pośród ludu.
4.CYLKOWPosłali tedy i zabrali Jeremjasza z dworca straży, i poruczyli go Gedalji, synowi Achikama, syna Szafana, aby go zaprowadzono do domu; i tak zamieszkał on wpośród ludu.
5.KRUSZYŃSKIa posławszy, wzięli Jeremjasza z dziedzińca straży i oddali go Gedaljaszowi, synowi Ahikama, syna Szafana, aby go zaprowadził do jego domu. I pozostał wpośród ludu.
6.TYSIĄCL.WYD1posłali i sprowadzili Jeremiasza z dziedzińca strzeżonego i oddali go Gedaliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, aby go wypuścił do domu. Pozostał tedy pośród ludu.
7.TYSIĄCL.WYD5kazali więc sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i powierzyli go Godoliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, by go zwolnił do domu. W ten sposób pozostał wśród ludu.
8.BRYTYJKAI kazali sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i przekazali go Gedaliaszowi, synowi Achikama, syna Safana, aby pozwolił mu iść do domu. I tak pozostał wśród ludu.
9.POZNAŃSKAposłali po niego, aby zabrano Jeremiasza z dziedzińca strażnicy; i poruczyli go Gedaliaszowi, synowi Achikama a wnukowi Szafana, aby go wypuścił wolno do domu. Zamieszkał więc pośród ludu.
10.WARSZ.PRASKAposłali swoich ludzi po Jeremiasza. Oddali go pod opiekę Godoliaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, który też miał odprowadzić proroka do domu. W ten sposób przebywał prorok przez jakiś czas wśród ludu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.posłali i zabrali Jeremjasza z dziedzińca straży, po czym go powierzyli Gedalji, synowi Achikama, syna Szafana, aby go zaprowadzono do domu. Tak zamieszkał on pośród ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITi zabrano Jeremiasza z dziedzińca wartowni. Przekazano go następnie Gedaliaszowi, synowi Achikama i wnukowi Szafana, z poleceniem, aby go uwolnił. I tak Jeremiasz znalazł się pośród reszty ludu.