« Jer 39:14 Księga Jeremiasza 39:15 Jer 39:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A do Jeremiasza stało się słowo Pańskie, gdy był zamkniony w sieni ciemnice, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się do Jeremijasza słowo Pańskie, gdy jeszcze był zamknięty w sieni straży, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I słowo PANA doszło do Jeremiasza, gdy ten jeszcze był zamknięty na dziedzińcu więzienia, mówiące:
4.CYLKOWJeremjasza zaś doszło słowo Wiekuistego, gdy jeszcze osadzony był w dworcu straży, głosząc:
5.KRUSZYŃSKIA było słowo Boże, skierowane do Jeremjasza, gdy jeszcze był więziony na dziedzińcu straży, głosząc:
6.TYSIĄCL.WYD1Jahwe skierował słowo do Jeremiasza, podczas gdy był zamknięty w strzeżonym dziedzińcu:
7.TYSIĄCL.WYD5Do Jeremiasza zaś, gdy jeszcze był uwięziony na dziedzińcu wartowni, Pan skierował następujące słowo:
8.BRYTYJKAI doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni, tej treści:
9.POZNAŃSKAJahwe wyrzekł to słowo do Jeremiasza w czasie, gdy był on jeszcze więziony na dziedzińcu strażnicy:
10.WARSZ.PRASKAGdy Jeremiasz przebywał jako więzień na dziedzińcu strażnicy [pałacowej], przemówił do niego Pan w te słowa:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jeremjasza, kiedy jeszcze był osadzony na dziedzińcu straży, doszło słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWcześniej, gdy Jeremiasz był wciąż przetrzymywany na dziedzińcu wartowni, PAN skierował do niego Słowo tej treści: