« Jer 39:15 Księga Jeremiasza 39:16 Jer 39:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Idź a powiedz Abedmelechowi Murzynowi, rzekąc: To mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów: Oto Ja przywiodę mowy moje na to miasto na złe, a nie na dobre: i będą przed tobą onego dnia.
2.GDAŃSKA.1881Idź, a powiedz Ebedmelechowi Murzynowi, mówiąc: Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Oto Ja przywiodę słowa moje na to miasto ku złemu a nie ku dobremu, i wypełnią się przed obliczem twojem dnia onego;
3.GDAŃSKA.2017Idź i powiedz Ebedmelekowi, Etiopczykowi: Tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Oto spełnię swoje słowa wypowiedziane nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu, i wypełnią się w owym dniu na twoich oczach.
4.CYLKOWPójdziesz i oświadczysz Ebed-Melechowi, Kuszycie, mówiąc: Tak rzecze Wiekuisty zastępów, król Israela: Oto przywiodę słowa Moje na miasto to, - te, które ku złemu, a nie ku dobremu, - i spełnią się one przed obliczem twojém w onże dzień.
5.KRUSZYŃSKIIdź i powiedz Abdemelechowi, Etjopczykowi, rzekąc: Tak rzecze Bóg zastępów, Pan Izraela: Oto przywiodę słowa moje na to miasto ku niedoli, a nie ku dobru, i stanie się to w twej obecności w tym dniu.
6.TYSIĄCL.WYD1«Idź i powiedz Kuszycie Ebed-Melekowi: Tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Oto dopełnię słów moich o tym mieście na niedolę, a nie na szczęście, i spełnią się przed oczyma twymi w owym dniu.
7.TYSIĄCL.WYD5Idź, powiedz Kuszycie Ebedmelekowi: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Oto zamierzam wypełnić swą zapowiedź przeciw temu miastu ku zagładzie, a nie ku pomyślności.
8.BRYTYJKAIdź i powiedz Ebedmelechowi, Etiopczykowi, tak: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu, i sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach.
9.POZNAŃSKA- Idź a powiedz Ebed-Melekowi, Kuszycie: "Tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja wypełnię moje słowa o tym mieście - na klęskę, nie ku pomyślności: owego dnia dokonają się one na twoich oczach.
10.WARSZ.PRASKAIdź i powiedz Kuszycie Ebedmelekowi: Oto, co mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Teraz wypełniają się słowa, pełne grozy, a nie szczęścia, wypowiedziane kiedyś przeze Mnie przeciwko temu miastu. Gdy na oczach twoich będą się stawały rzeczywistością,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pójdziesz i oświadczysz Ebed–Melekowi, Kuszycie, mówiąc: Tak mówi WIEKUISTY Zastępów, Król Israela: Oto przyprowadzę na to miasto Moje słowa – te, które są ku złemu, a nie ku dobremu, i one, w ów dzień, spełnią się przed twoim obliczem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITIdź i powiedz Etiopczykowi Ebed-Melekowi: Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja spełnię to, co zapowiedziałem temu miastu. Czeka je niedola, a nie powodzenie. Sam się o tym przekonasz, gdy nastanie ten dzień.