« Jer 39:17 Księga Jeremiasza 39:18 Jer 40:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale wybawiając wybawię cię, i niepolężesz od miecza: ale będzie tobie dusza twoja na zbawienie, iżeś ufał we mnie, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem cię pewnie wyrwę, abyś od miecza nie upadł; ale będziesz miał duszę twoję za korzyść, przeto, żeś położył nadzieję we mnie, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Na pewno bowiem cię wybawię i nie padniesz od miecza, ale twoje życie będzie dla ciebie jak zdobycz, gdyż złożyłeś ufność we mnie, mówi PAN.
4.CYLKOWAlbowiem wybawić wybawię cię, a od miecza nie zginiesz, i pozostanie ci życie twoje zdobyczą, przeto żeś polegał na Mnie, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem ocalę cię z pewnością, a nie padniesz od miecza, ale zachowasz życie swoje jako zdobycz, przeto żeś zaufał mi - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak, ocalę cię na pewno i nie padniesz od miecza, lecz będzie twe życie dla ciebie zdobyczą, bo mnie zaufałeś — wyrocznia Jahwe».
7.TYSIĄCL.WYD5Z całą bowiem pewnością uratuję ciebie i nie zostaniesz zabity mieczem, a swoje życie mieć będziesz jako zdobycz, albowiem Mnie ufałeś - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAAlbowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAZaprawdę, ocalę cię i nie zginiesz od miecza i uratujesz swe życie, boś we mnie położył nadzieję" - głosi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAZapewniam cię, że zdołasz ujść przed nimi. Uratowane życie będzie twoim najcenniejszym łupem, a to dlatego, że Mi zaufałeś – mówi Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ wybawić cię wybawię, nie zginiesz od miecza, a życie pozostanie dla ciebie twą zdobyczą, dlatego, że na Mnie polegałeś mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, na pewno cię wybawię, nie padniesz od miecza. Zachowasz życie jako swoją zdobycz, dlatego że Mi zaufałeś - oświadcza PAN.