« Jer 39:2 Księga Jeremiasza 39:3 Jer 39:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I weszły wszystkie książęta króla Babilońskiego i siedli w bramie średniéj: Nereel, Sereser, Semegarnabu, Sarsachim, Rabsares, Neregel, Sereser, Rebmag i insze wszystkie książęta króla Babilońskiego.
2.GDAŃSKA.1881I wpadli do niego wszyscy książęta króla Babilońskiego, i usiedli w bramie średniej: Nergalscharezer, Samgarnebu, Sarsechym, Rabsarys, Nergalscharezer, Rabmag, i wszyscy inni książęta króla Babilońskiego.
3.GDAŃSKA.2017I weszli do niego wszyscy książęta króla Babilonu, i zasiedli w Bramie Środkowej: Nergalsarezer, Samgarnebo, Sarsechim, Rabsaris, Nergalsarezer, Rabmag i pozostali książęta króla Babilonu.
4.CYLKOWI wtargnęli wszyscy książęta króla Babelu i usadowili się u bramy środkowej: Nergal-Szarecer, Samgar, Nebu-Sarsechim naczelnik eunuchów, Nergal-Szarecer, naczelnik magów, i wszyscy inni książęta króla Babelu.
5.KRUSZYŃSKII wtargnęli wszyscy książęta króla babilońskiego, zatrzymując się w bramie środkowej: Nergal Sarecer, Samgar, Nebo-Sarsekim, wódz rzezańców, Nergal Sarecer, przełożony magów, i wszyscy pozostali wodzowie króla babilońskiego.
6.TYSIĄCL.WYD1weszli wszyscy wodzowie króla babilońskiego i zatrzymali się w bramie środkowej: Nergal Sar-Eser, książę Simmagir, rab-mag, Nebuszazban, rab-saris, i cała reszta wodzów króla babilońskiego.
7.TYSIĄCL.WYD5Weszli wtedy wszyscy dowódcy króla babilońskiego i obrali sobie siedzibę w Bramie Środkowej: Nergal-sar-eser z Sin-Magir, Nebuszazban, rab saris, Nergal-sar-eser, rab mag, oraz pozostali dowódcy króla babilońskiego.
8.BRYTYJKAI wszyscy dowódcy króla babilońskiego wtargnęli, i usadowili się w bramie środkowej: Nergal-Sar-Eser, książę Sin-Magir, dowódca wojsk liniowych, Nebuszasban, przełożony nad eunuchami, i wszyscy inni dowódcy króla babilońskiego.
9.POZNAŃSKAWtargnęli więc i usadowili się w bramie Środkowej wszyscy dowódcy króla babilońskiego: Nergal Sar-Ecer, Samgar-Nebu, Sar-Sekim, Rab-Saris, Nergal Sar-Ecer, Rab-Mag i cała reszta dowódców króla babilońskiego.
10.WARSZ.PRASKAWszyscy dowódcy wojskowi króla babilońskiego, wkroczywszy do miasta, zakwaterowali się w Bramie Środkowej. [Byli wśród nich] Nergal–sar–eser z Sin–Magir, Nebuszazban, główny kwatermistrz, Nergal–sar–eser, główny nadzorca dworu królewskiego, i wszyscy pozostali dowódcy króla babilońskiego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wtargnęli wszyscy książęta Babelu i usadowili się w środkowej bramie: Nergal–Szarecer, Samgar–Nebo, Sarsekim, naczelnik eunuchów; Nergal–Szarecer, naczelnik magów, oraz wszyscy inni książęta króla Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas wszyscy dowódcy króla Babilonu wkroczyli i urządzili punkt dowodzenia w bramie środkowej. Byli to: Nergal-Sar-Eser z Samgar, Nebu-Sar-Sekim, głównodowodzący, Nergal-Sar-Eser, mag naczelny, i wszyscy pozostali książęta króla Babilonu.