« Jer 39:3 Księga Jeremiasza 39:4 Jer 39:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy je ujrzał Sedecyasz, król Judzki, i wszyscy mężowie rycerscy, uciekli i wyszli nocą z miasta drogą sadu królewskiego i bramą, która była między dwiema murami, i wyszli na drogę ku puszczy.
2.GDAŃSKA.1881A gdy ich ujrzał Sedekijasz, król Judzki, i że wszyscy mężowie waleczni uciekli, i wyszli w nocy z miasta drogą ogrodu królewskiego, bramą między dwoma murami, uszedł też i król drogą ku puszczy.
3.GDAŃSKA.2017Gdy zobaczył ich Sedekiasz, król Judy, i wszyscy wojownicy, uciekli, wychodząc nocą z miasta drogą ogrodu królewskiego, przez bramę między dwoma murami. I król szedł drogą w stronę równiny.
4.CYLKOWA gdy ujrzał ich Cydkjasz, król Judy, i wszyscy wojownicy, uciekli, i uszli w nocy z miasta drogą do ogrodu królewskiego, bramą między dwoma murami, i skierowali się na drogę do Araby.
5.KRUSZYŃSKIA gdy Sedecjasz, król judzki i wszyscy wojownicy to ujrzeli, uciekli i wyszli z miasta podczas nocy drogą ku ogrodowi królewskiemu, przez bramę pomiędzy dwoma murami i obrali drogę na pustynię.
6.TYSIĄCL.WYD1Gdy Sedecjasz, król judzki, i wszyscy wojownicy to ujrzeli, uciekli i wyszli nocą z miasta drogą na ogród królewski przez bramę między dwoma murami i wypadli na drogę ku Arabie.
7.TYSIĄCL.WYD5Widząc to, Sedecjasz, król judzki, i wszyscy wojownicy uciekli, wychodząc nocą z miasta drogą prowadzącą przez ogród królewski, przez bramę między dwoma murami; wybrali drogę ku Arabie.
8.BRYTYJKAA gdy to zobaczył Sedekiasz, król judzki, i wszyscy wojownicy, uciekli i wyszli w nocy z miasta drogą ku ogrodowi królewskiemu, bramą między dwoma murami, i szli w kierunku doliny nadjordańskiej.
9.POZNAŃSKASkoro król judzki Sedecjasz i wszyscy wojownicy ujrzeli ich, uciekli, uchodząc nocą z miasta drogą ogrodu królewskiego, przez bramę między podwójnym murem, i zeszli na drogę ku [równinie] Araba.
10.WARSZ.PRASKAWidząc to Sedecjasz, król Judy, oraz wszyscy jego wojownicy uciekli nocą z miasta przez ogród królewski i bramę między dwoma murami wyszli na drogę w kierunku Araby.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy zobaczył ich Cydkjasz, król Judy i wszyscy wojownicy uciekli, uchodząc w nocy z miasta drogą do ogrodu królewskiego; oraz bramą pomiędzy dwoma murami, skierowali się drogą na pustkowie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWidząc, co się dzieje, Sedekiasz, król Judy, oraz wszyscy wojownicy zdecydowali się na ucieczkę z miasta. Wyszli drogą przez ogród królewski, bramą między dwoma murami, w kierunku doliny nadjordańskiej.