« Jer 39:5 Księga Jeremiasza 39:6 Jer 39:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I pozabijał król Babiloński syny Sedecyaszowe w Reblacie przed oczyma jego, i wszystkę szlachtę Judzką pozabijał król Babiloński.
2.GDAŃSKA.1881Bo pomordował król Babiloński synów Sedekijaszowych w Rebli przed oczyma jego, i wszystkich najprzedniejszych z Judy pomordował król Babiloński.
3.GDAŃSKA.2017Król Babilonu zabił synów Sedekiasza w Ribla na jego oczach. Król Babilonu zabił również wszystkich dostojników Judy.
4.CYLKOWI kazał wyrznąć król Babelu synów Cydkjasza w Ryble przed oczyma jego; wszystkich też panów Judy kazał wyrznąć król Babelu.
5.KRUSZYŃSKIKról babiloński zamordował w Riblah synów Sedecjasza w jego obecności, oraz wszystkich wielmożów Judei.
6.TYSIĄCL.WYD1Król babiloński kazał pomordować synów Sedecjasza w jego oczach w Ribla; również wszystkich wielmożów Judy kazał wymordować król babiloński.
7.TYSIĄCL.WYD5Król babiloński kazał zabić synów Sedecjasza w Ribla, na jego oczach; również wszystkich dostojników judzkich król babiloński kazał zabić.
8.BRYTYJKAKról babiloński kazał stracić w Rybli synów Sedekiasza na jego oczach; także wszystkich dostojników Judy kazał stracić król babiloński.
9.POZNAŃSKASynów Sedecjasza kazał król Babilonu pozabijać na jego oczach w Ribla. Także wszystkich dostojników judzkich kazał pozabijać król Babilonu.
10.WARSZ.PRASKAKazał ściąć w Ribla wszystkich synów Sedecjasza, na jego oczach. Kazał też król babiloński wytracić wszystkich książąt judzkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król Babelu kazał w Ryble wyrżnąć synów Cydkjasza przed jego oczami; król Babelu kazał także wyrżnąć wszystkich możnych Judy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Babilonu kazał stracić w Ribli synów Sedekiasza na oczach ich ojca. Uśmiercił też wszystkich dostojników Judy.