« Jer 39:6 Księga Jeremiasza 39:7 Jer 39:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oczy téż Sedecyaszowi wyłupił i okował go w pęta, aby go zawieziono do Babilonu.
2.GDAŃSKA.1881Ale oczy Sedekijaszowi wyłupił, a związawszy go łańcuchami miedzianemi prowadził go do Babilonu.
3.GDAŃSKA.2017Ale Sedekiaszowi wyłupił oczy i zakuł go w łańcuchy, aby go uprowadzić do Babilonu.
4.CYLKOWOczy zaś Cydkjasza oślepił i kazał go okuć w okowy, aby go sprowadzić do Babelu.
5.KRUSZYŃSKINastępnie wyłupił oczy Sedecjaszowi, i skuł go dwoma łańcuchami bronzowemi, aby zawieść do Babilonu.
6.TYSIĄCL.WYD1Sedecjasza zaś kazał oślepić i okuć w kajdany z brązu, aby go zawieść do Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu, by go uprowadzić do Babilonu.
8.BRYTYJKASedekiaszowi kazał wyłupić oczy, a jego zakuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu.
9.POZNAŃSKASedecjaszowi natomiast wyłupił oczy i zakuł go w spiżowe kajdany, aby go [następnie] odstawić do Babilonu.
10.WARSZ.PRASKAPotem wyłupił oczy Sedecjaszowi i okutego w kajdany kazał uprowadzić do Babilonu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oślepił oczy Cydkjasza oraz kazał go zakuć w okowy, by go sprowadzić do Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSamego Sedekiasza kazał oślepić, zakuł go w brązowe kajdany i rozkazał zaprowadzić go do Babilonu.