« Jer 39:7 Księga Jeremiasza 39:8 Jer 39:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dom téż królewski i domy ludu pospolitego popalili Chaldejczycy ogniem i mury Jerozolimskie rozwalili.
2.GDAŃSKA.1881Dom także królewski i dom onego ludu spalili Chaldejczycy ogniem, i mury Jeruzalemskie rozwalili.
3.GDAŃSKA.2017Chaldejczycy spalili ogniem dom króla i domy ludu, a mury Jerozolimy zburzyli.
4.CYLKOWDom téż królewski i domy ludu spalili Kasdejczycy ogniem, a mury Jerozolimy zburzyli.
5.KRUSZYŃSKIDalej Chaldejczycy spalili dom królewski i dom ludu i rozbili mury Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD1Pałac królewski i domy ludności spalili Chaldejczycy ogniem, a mury Jerozolimy zburzyli.
7.TYSIĄCL.WYD5Chaldejczycy spalili nadto pałac królewski oraz domy ludności, a mury Jerozolimy zburzyli.
8.BRYTYJKAPałac królewski i domy ludu Chaldejczycy spalili, a mury Jeruzalemu zburzyli.
9.POZNAŃSKAChaldejczycy spalili ogniem Świątynię Jahwe, pałac królewski i domy zwykłych mieszkańców, a mury Jeruzalem zburzyli.
10.WARSZ.PRASKAChaldejczycy spalili pałac królewski i domy mieszkańców miasta; zburzyli też mury Jerozolimy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Kasdejczycy spalili ogniem dom królewski i domy ludu, a mury Jeruszalaim zburzyli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do Jerozolimy, Chaldejczycy spalili pałac królewski i domy ludu i zburzyli mury miasta.