« Jer 39:8 Księga Jeremiasza 39:9 Jer 39:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ostatek ludu, który się ostał w mieście, i zbiegi, którzy byli pouciekali do niego, i ostatek ludu, który był pozostał, przeniósł Nabuzardan hetman do Babilonu.
2.GDAŃSKA.1881Ale ostatek ludu, który był został w mieście, i zbiegi, którzy byli pouciekali do niego, i inny lud pozostały zawiódł Nabuzardan, hetman żołnierski, do Babilonu.
3.GDAŃSKA.2017Ale resztę ludu, który pozostał w mieście, i zbiegów, którzy przeszli do niego, oraz pozostałych ludzi Nebuzaradan, dowódca gwardii, uprowadził do niewoli do Babilonu.
4.CYLKOWA ostatek ludu pozostały w mieście, i zbiegów, którzy byli zbiegli do niego, i inny lud pozostały uprowadził Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, do Babelu.
5.KRUSZYŃSKIA ostatek ludu pozostały w mieście i zbiegów, którzy zbiegli do niego, i inny lud pozostały, Nebuzaradan, naczelnik straży, uprowadził w niewolę do Babilonu.
6.TYSIĄCL.WYD1Resztę pozostałej w mieście ludności, zbiegów, którzy przeszli do niego, i resztę pozostałego ludu zaprowadził Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, w niewolę do Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Resztę ludu, który pozostał w mieście, i zbiegów, którzy mu się oddali, i pozostałych rzemieślników, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie do Babilonu.
8.BRYTYJKAResztę ludu, który pozostał w mieście, i zbiegów, którzy zbiegli do niego, i resztę rzemieślników uprowadził Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, do niewoli do Babilonu.
9.POZNAŃSKAResztę zaś ludności pozostałej w mieście i uciekinierów, którzy przeszli do niego (oraz resztę pozostałego ludu) Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, uprowadził w niewolę do Babilonii.
10.WARSZ.PRASKAResztę ludności, która pozostała w mieście, oraz wszystkich zbiegów, którzy do niego dobrowolnie pouciekali, a także pozostałych w mieście rzemieślników Nabuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził do Babilonu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś resztkę ludu, co pozostała w mieście i zbiegów, którzy do niego zbiegli oraz inny, pozostały lud, Nebuzar–Adan, naczelnik straży przybocznej, uprowadził do Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITResztę ludu, który pozostał w mieście, zbiegów, którzy przeszli na stronę chaldejską, całą resztę pozostałego ludu, uprowadził do Babilonu Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej.