« 2Tes 2:13 2 List do Tesaloniczan 2:14 2Tes 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Do czego też wezwał was przez Ewanielion nasze ku nabyciu sławy pana naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Na którą téż was wezwał przez Ewangelią naszę ku nabyciu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTDo czego wezwał was przez Ewanielią naszę, ku nabyciu chwały Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Do czego was powołał przez Ewangieliję naszę ku dostąpieniu chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Do tego powołał was przez naszą ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIi przez opowiadaną przez nas Ewangelią powołał was do dziedzictwa chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
7.SYMONdo czego też was wezwał przez nasze opowiadanie Ewangelji, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIna co też i powołał was Bóg przez Ewangelię naszą ku dostąpieniu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Do tego też wezwał was przez Ewangelię naszą, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Do tego właśnie wezwał was głoszoną przez nas Ewangelią, po to, abyście osiągnęli chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKADo tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKABo wybrał was przez nasze głoszenie ewangelii do osiągnięcia chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAPo to bowiem wezwał was Bóg przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście mieli udział w chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do czego też was powołał przez naszą Ewangelię, ku zdobyciu chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym też celu powołał was przez naszą dobrą nowinę do udziału w chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Do czego powołał was przez naszą Ewangelię dla pozyskania dla siebie chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.