« Psal 44:10 Księga Psalmów 44:11 Psal 44:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:13) Dał jeś nas jako owce karm i w lud rozproszył jeś nas.
2.PS.PUŁAWSKI(43:13) Dał jeś nas jako owce w karmią i ❬w❭ pogany rozproszył jeś nas.
3.WUJEK.1923(44:12) Podałeś nas jako owce na jedzę: i między pogany rozproszyłeś nas.
4.GDAŃSKA.1881(44:12) Podałeś nas jako owce na żer, a między pogan rozproszyłeś nas.
5.GDAŃSKA.2017Wydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś nas wśród pogan.
6.PS.BYCZ.1854(44:12) Wydawałeś-nas, jak-owce, na pożarcié; i,-między-narody, rozpraszałeś-nas.
7.GÖTZE.1937(44:12) Wydałeś nas jako owce na rzeź, a między narody rozproszyłeś nas.
8.CYLKOW(44:12) Podałeś nas jako trzodę na żer, a między ludy rozproszyłeś nas.
9.KRUSZYŃSKI(44:12) Oddałeś nas jako stado na zjedzenie, i pomiędzy pogany rozproszyłeś nas.
10.ASZKENAZY (44:12) Dasz nas jako trzodę na pożarcie a między narodyś nas rozprószył.
11.SZERUDA(44:12) Wydałeś nas jak owce na żer, a rozproszyłeś nas między pogan.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:12) Na rzeź nas wydałeś jak owce i między poganami nas rozproszyłeś.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:12) Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan.
14.BRYTYJKA(44:12) Wydałeś nas jak owce na żerI rozproszyłeś nas między narodami.
15.POZNAŃSKA(44:12) Wydałeś nas jak owce na zabicie i rozproszyłeś między narodami.
16.WARSZ.PRASKA(44:12) Wydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś pośród obcych narodów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:12) Podałeś nas na żer jak trzodę; rozproszyłeś nas wśród narodów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:12) Wydałeś nas jak owce na rzeź I rozproszyłeś między narodami.