« Psal 44:11 Księga Psalmów 44:12 Psal 44:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:14) Przedał jeś lud twoj przez myta i nie było mnożstwa w mia❬na❭ch jich.
2.PS.PUŁAWSKI(43:14) Przedałeś lud twoj kromie pienięzy i nie było mnostwo w przemienieniu jich.
3.WUJEK.1923(44:13) Przedałeś lud twój nizaco: a nie było mnóstwo w zamianie ich.
4.GDAŃSKA.1881(44:13) Sprzedałeś lud twój za nic, a nie podniosłeś ceny ich.
5.GDAŃSKA.2017Sprzedałeś swój lud za bezcen i nie zyskałeś na jego sprzedaży.
6.PS.BYCZ.1854(44:13) Sprzedawałeś lud-Twój, za-bez-cen; więc-nie wieleś-wziął, za-wartość-ich.
7.GÖTZE.1937(44:13) Sprzedałeś lud Twój za bezcen a nie podniosłeś ceny ich.
8.CYLKOW(44:13) Sprzedałeś lud Twój za marne, i nie lichwiłeś o ich cenę.
9.KRUSZYŃSKI(44:13) Sprzedałeś lud Twój za nic, i nie powiększyłeś ceny za nich.
10.ASZKENAZY (44:13) Zaprzedasz lud Twój nie dla skarbów i nie wielką położyłeś ich cenę.
11.SZERUDA(44:13) Sprzedałeś lud swój za darmo i nic nie zyskałeś na sprzedaży ich.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:13) Swój lud sprzedałeś za bezcen i na jego sprzedaży niewiele zyskałeś.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:13) Swój lud sprzedałeś za bezcen i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży.
14.BRYTYJKA(44:13) Sprzedałeś lud swój za darmo I nic nie zyskałeś z ich sprzedaży.
15.POZNAŃSKA(44:13) Odstąpiłeś swój lud za niską cenę, niewieleś zyskał na tym, żeś go sprzedał.
16.WARSZ.PRASKA(44:13) A Twój własny lud za nic oddałeś, nie spierałeś się o jego cenę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:13) Sprzedałeś swój lud za bezcen i nie chciałeś zyskać z ich ceny.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:13) Zbyłeś swój lud za bezcen I nic na tym nie zyskałeś.