« Psal 44:13 Księga Psalmów 44:14 Psal 44:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:16) Położył jeś nas w podobieństwo luda, pochwiejanie głowy w ludzioch.
2.PS.PUŁAWSKI(43:16) Położył jeś nas w podowieństwo poganom, pokiwanie głowy w ludzioch.
3.WUJEK.1923(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem między pogany, kiwaniem głowy między ludźmi.
4.GDAŃSKA.1881(44:15) Wystawiłeś nas na przypowieść między poganami, tak, że nad nami narody głową kiwają.
5.GDAŃSKA.2017Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród pogan, tak że narody kiwają głowami nad nami.
6.PS.BYCZ.1854(44:15) Uczyniłeś-nas przysłowiem, między-narodami; trząsaniem głowy, pomiędzy ludami.
7.GÖTZE.1937(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem wśród narodów, i, że ludy głową nad nami potrząsają.
8.CYLKOW(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem między ludami, przedmiotem politowania między narodami.
9.KRUSZYŃSKI(44:15) Uczyniłeś z nas przypowieść dla pogan - kiwanie głowy wśród narodów.
10.ASZKENAZY (44:15) Uczynisz nas przysłowiem między ludami a potrząsaniem głowy między narodami.
11.SZERUDA(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem u pogan, narody głową kiwają nad nami.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:15) Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, nad nami ludy potrząsają głową.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:15) Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, ludy potrząsają głową nad nami.
14.BRYTYJKA(44:15) Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów, Ludy kiwają głową nad nami.
15.POZNAŃSKA(44:15) Sprawiłeś, że staliśmy się przysłowiem dla obcych narodów, że ludy potrząsają nad nami głowami.
16.WARSZ.PRASKA(44:15) Inni układają przysłowia o nas, jesteśmy pośmiewiskiem wszystkich narodów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem pośród ludów, przedmiotem politowania pomiędzy narodami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem u narodów, Staliśmy się ludźmi, których traktuje się z politowaniem.