« Psal 44:15 Księga Psalmów 44:16 Psal 44:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:18) od głosa urągającego i odmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i naśladującego.
2.PS.PUŁAWSKI(43:18) od głosa urągającego i uwłaczającego, od lica nieprzyjaciela i nastojącego na mię.
3.WUJEK.1923(44:17) Od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego.
4.GDAŃSKA.1881(44:17) Dla głosu tego, który mię sromoci i potwarza, dla nieprzyjaciela, i tego, który się mści.
5.GDAŃSKA.2017Na głos tego, który gardzi i bluźni, z powodu wroga i mściciela.
6.PS.BYCZ.1854(44:17) Od-głosu potwarcy, i-prześladowcy; z-powodu nieprzyjaciela, oraz-mściciela.
7.GÖTZE.1937(44:17) Z powodu głosu lżyciela i bluźniercy, z powodu wroga i żądnego zemsty.
8.CYLKOW(44:17) Dla głosu bluźniercy i potwarcy, wobec wroga i mściciela.
9.KRUSZYŃSKI(44:17) dla głosu, który mnie potwarza i oczernia, dla nieprzyjaciela, który prześladuje.
10.ASZKENAZY (44:17) Od głosu tego, co bezcześci i lży, od oblicza wroga, dyszącego zemstą.
11.SZERUDA(44:17) gdy słyszę głos bluźniercy i szydercy, gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:17) na głos miotającego obelgi i szyderstwa, z powodu wroga i nieprzyjaciela.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:17) na głos miotającego obelgi i szyderstwa, wobec wroga i mściciela.
14.BRYTYJKA(44:17) Na głos bluźniercy i szydercy, Gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela.
15.POZNAŃSKA(44:17) gdy słyszę urągania i zniewagi, gdy patrzy na mnie nieprzyjaciel i prześladowca.
16.WARSZ.PRASKA(44:17) na widok tych, co bluźnią mi i ubliżają, co są mymi wrogami i pastwią się nade mną.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:17) z powodu głosu bluźniercy i potwarcy, wobec wroga oraz mściciela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:17) Głos szyderców i bluźnierców to sprawia, Wyraz twarzy wroga i mściciela.