« Psal 44:16 Księga Psalmów 44:17 Psal 44:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:19) To wszytko przyszło jest na nas anismy zapomnieli ciebie i źle nie czynili jesmy w zakonie twojem.
2.PS.PUŁAWSKI(43:19) To wszystko weszło jest na nas anismy zapomnieli ciebie a źle jesmy nie stroili w kaźni twojej.
3.WUJEK.1923(44:18) To wszystko przyszło na nas: a nie zapomnieliśmy cię, i nie czyniliśmy niesprawiedliwie w Testamencie twoim.
4.GDAŃSKA.1881(44:18) To wszystko przyszło na nas; a wżdyśmy cię nie zapomnieli, aniśmy wzruszyli przymierza twego.
5.GDAŃSKA.2017To wszystko nas spotkało, a jednak nie zapomnieliśmy o tobie ani nie naruszyliśmy twojego przymierza.
6.PS.BYCZ.1854(44:18) Wszystko to zdarzyło-się-nam; a-wszelako,-nie zapomnieliśmy-Cię, i-nie przeniewierzyliśmy-się, w-przymierzu-Twojém.
7.GÖTZE.1937(44:18) To wszystko przyszło na nas; a jednak Ciebie nie zapomnieliśmy i nie złamaliśmy przymierza Twego.
8.CYLKOW(44:18) Wszystko to spotkało nas, a nie zapomnieliśmy Cię, aniśmy przeniewierzyli się przymierzu Twojemu.
9.KRUSZYŃSKI(44:18) To wszystko przypadło na nas, a nie zapomnieliśmy o Tobie, i nie kłamaliśmy Przymierzu Twemu.
10.ASZKENAZY (44:18) Wszystko to nas dosięgło a Ciebie nie przepomnieliśmy, aniśmy kłam zadali Twemu przymierzu.
11.SZERUDA(44:18) To wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:18) Wszystko to na nas przyszło, choć myśmy Cię nie zapomnieli i nie złamaliśmy Twego przymierza,
13.TYSIĄCL.WYD5(44:18) Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie i nie złamaliśmy Twego przymierza,
14.BRYTYJKA(44:18) To wszystko przyszło na nas, A jednak nie zapomnieliśmy ciebie I nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twemu.
15.POZNAŃSKA(44:18) Wszystko to przyszło na nas, a przecie nie zapomnieliśmy o Tobie ani nie naruszyliśmy Twego Przymierza.
16.WARSZ.PRASKA(44:18) I choć to wszystko na nas spadło, nie zapomnieliśmy o Tobie i nie złamaliśmy Przymierza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:18) To wszystko nas spotkało, a przecież Cię pamiętamy i nie sprzeniewierzyliśmy się Twojemu przymierzu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:18) To wszystko nas spotkało, A jednak nie porzuciliśmy Ciebie, Nie sprzeniewierzyliśmy się też Twojemu przymierzu.