« Psal 44:1 Księga Psalmów 44:2 Psal 44:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:3) Ręka twoja rozegnała jest lud i wszczepiła jest je, udręczył jeś lud i wygnał jeś je.
2.PS.PUŁAWSKI(43:3) Ręka twoja lud rozgnała i wszczepił jeś je, udręczył jeś ludzi i wygnał jeś je.
3.WUJEK.1923(44:3) Ręka twoja pogany wytraciła, i wszczepiłeś one: udręczyłeś narody i wygnałeś je.
4.GDAŃSKA.1881(44:3) Tyś ręką swą wypędził pogan, a onycheś wszczepił; wytraciłeś narody, a onycheś rozkrzewił.
5.GDAŃSKA.2017Ty własną ręką wypędziłeś pogan, a ich osadziłeś; wyniszczyłeś narody, a ich rozprzestrzeniłeś.
6.PS.BYCZ.1854(44:3) Ty, ręką-Twą, narody, z posiadłości-wyrugowywałeś, a,-osadzałeś-ich; złeś-wyrządzał ludom, a-zsyłałeś-ich.
7.GÖTZE.1937(44:3) Tyś ręką Swoją wypędził narody, a ich na to miejsce wszczepiłeś; wytraciłeś ludy, ale ich rozkrzewiłeś.
8.CYLKOW(44:3) Tyś dłonią Twoją ludy wygnał a zasadziłeś ich; wytraciłeś narody a rozkrzewiłeś ich.
9.KRUSZYŃSKI(44:3) Tyś ręką swą pogan wypędził, a tychżeś wszczepił; zatraciłeś narody, a tychżeś wybawił.
10.ASZKENAZY (44:3) - Tyś ręką Twą ludy wydziedziczył a ich zasadziłeś, Tyś narody ugodził i napędziłeś je, -
11.SZERUDA(44:3) Tyś ręką swą wypędził pogan, a ich osadziłeś; wytępiłeś narody, a ich rozkrzewiłeś.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:3) Ty własną ręką — wygnawszy pogan — ich zasadziłeś, rozprzestrzeniłeś ich, ścierając narody.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:3) Ty własną ręką wykorzeniłeś narody, a ich zasadziłeś, usunąłeś ludy, a im dałeś przestrzeń.
14.BRYTYJKA(44:3) Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś; Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś.
15.POZNAŃSKA(44:3) Ty sam swym własnym ramieniem inne ludy wypędziłeś, a ich osadziłeś; wytraciłeś narody, a ich rozprzestrzeniłeś.
16.WARSZ.PRASKA(44:3) o tym, jak sam własną ręką wyparłeś stąd inne narody, a ich osadziłeś, jak inne ludy wygubiłeś bez reszty, a ich rozmnożyłeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:3) Ty, Twoją dłonią wygnałeś ludy, a ich zasadziłeś; wytraciłeś narody, a ich rozkrzewiłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:3) Otóż Ty sam wywłaszczyłeś narody, a im dałeś siedzibę; Wytępiłeś ludy, a ich rozkrzewiłeś.